Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

På nätet, i Sverige, i Världen.

Det du inte ser måste vi ha koll på.

Nya hot i den digitala miljön

Världen sover inte – så vi jobbar dygnet runt. Idag och framtiden förs krig inte bara på marken, till sjöss och i luften. Nätet spelar en allt större och viktigare roll. I och med detta blir det också extra viktigt att våra egna kommunikationssystem hålls intakta och säkra.

Därför analyseras information från hela landet och hela världen – hela tiden. Att veta vad som pågår omkring oss, analysera det som sker och planera för vad det kan innebära är en viktig del av vårt arbete. 

Det pågår också ett ständigt arbete med och övervakning av allt från anläggningar till hårdvara, applikationer och brandväggar mot omvärlden för att se till att inget oönskat tar sig in eller ut, genom att upptäcka och agera mot avvikelser.

Dessutom måste vår egen internet-, tele- och datatrafik alltid fungera och stå robust. Så att all kommunikation – på land, till havs, i luften och på nätet – kommer fram som den ska.

Vi ser och vi upptäcker

Försvarsmakten använder så kallade sensorer för att fånga upp information om olika typer av objekt och var de befinner sig. Exempelvis flygplan, fartyg, robotar och undervattensfarkoster. Sensorerna finns utplacerade längs den svenska kusten och i skyddade anläggningar inne i landet. Men det finns också mobila sensorer som är placerade på fartyg, flygplan och terrängfordon. Sensorerna bildar tillsammans, i synkronisering det vi kallar för sensorkedjan.

Utifrån den information som sensorerna och hela kedjan tar in så skapas en samlad lägesbild – som i sin tur kan delas vidare med till exempel flygplan, fartyg, stridsledningscentraler, luftvärn och staber.

I fredstid används sensorerna för att övervaka och upptäcka potentiella hot. Men systemen kan också användas vid spaning mot mål, vid stridsledning och för att lägesbestämma mål som ska bekämpas.

UNDERRÄTTELSETINHÄMTNING OCH SÄKERHETSTJÄNST

Den viktigaste uppgiften inom områdena underrättelse och säkerhet är att värdera, förebygga och avvärja hot mot Sverige.

En central beståndsdel är att bedöma vad motståndaren har för avsikter, men även att analysera hur omvärlden utvecklas och förändras. 

Säkerhetstjänsten inriktning är att förbereda och skydda Försvarsmaktens verksamhet från säkerhetshot. De arbetar förebyggande med att bedöma och motverkar olika typer av hot. De vanligaste är främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, subversion, sabotage och terrorism.

På alla förband och staber finns det personal som arbetar med underrättelse- och säkerhetstjänst, både i Sverige och utomlands.

Ansvariga för detta är:

För sensorkedjan är ansvaret utspritt på olika delar av Försvarsmakten där typ av sensor och dess placering är avgörande. 

Ledningsregementet utbildar bland annat stabs- och sambandsförband inom ett flertal områden såsom telekrig, kommunikationstjänst och psykologisk krigsföring. Dessutom utvecklar de metoder och system inom dessa områden och stödjer vid nationella och internationella insatser.

FMTIS Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningssystem i Försvarsmakten, exempelvis Marinens telenät och Försvarsmaktens satellitkommunikationer.

MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är en kunskapsorganisation, som på regeringens och överbefälhavarens uppdrag hämtar in information som bearbetas, analyseras och därefter delges som underrättelser. Underrättelserna behandlar bland annat trender i omvärldsutvecklingen och yttre hot mot Sverige och svenska intressen.

Vi säkrar fred och frihet. Se dig runt för att se hur det görs på marken, till sjöss och i luften

 

 

 

 

 

Vill du också vara med och göra skillnad?

Vi söker hela tiden nya medarbetare som vill vara med och stå upp för Sverige, våra fri- och rättigheter. I Försvarsmakten finns det många möjligheter att välja, du kan jobba deltid, heltid och göra karriär. Alla sätt gör skillnad, samtidigt som de är utvecklande för dig. 

Klicka dig vidare här nedan till våra utbildningar och lediga tjänster.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.