Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

På marken.

Armén och Hemvärnet övar krigsförband, hjälper samhället vid kriser och deltar vid fredsbevarande insatser.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Med snabb slagkraft

Året om övar markförsvarets krigsförband för att kunna slå en kvalificerad motståndare. Kraft läggs på att rätt förmågor ständigt finns tillgängliga, och utvecklas.

Armén ansvarar för att organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband. I samarbete med flyg- och sjöstridskrafter genomförs gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra länder.

Inom markförsvaret finns mekaniserade förband med bland annat stridsfordon som tillhör de mest eld- och slagkraftiga enheterna i armén. Förbanden är tränade och utrustade för att genomföra strid mot alla typer av motståndare i olika typer av terräng och bebyggelse.

Här finns också jägar- och underrättelsesoldater. Soldaterna varav vissa är luftburna ska kunna verka bakom en motståndares linjer under lång tid, i all slags terräng och under alla väderförhållanden.

Artilleriförbanden ansvarar för markbaserad indirekt bekämpning och verkar inom hela kedjan från sensorer via ledning till bekämpningssystem. Materielen har precisionsverkan, lång räckvidd och är väderoberoende.

Luftvärnsförbanden är enheter för markbaserad bekämpning av luftmål. Dessa skyddar till exempel befolkningscentra, militära förband och flygbaser mot attacker i luften.

Hemvärnet verkar över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av hela Försvarsmaktens personalstyrka.

Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Hemvärnet består av insatsberedda förband med avancerad utrustning och utvecklas ständigt. Beredskapen är hög och mäts i timmar, inte dagar eller veckor.

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ när situationen kräver mer.

Specialförbanden har hög beredskap kan verka i miljöer som är såväl fysiskt, psykiskt och politiskt mer riskabla än vad som normalt kan accepteras för reguljära förband. De kan även verka i otillgängliga områden med hög hotbild. Högriskmiljön innebär ofta självständigt uppträdande på stora avstånd med begränsade möjligheter att få understöd. Risker hanteras genom hög rörlighet, eldkraft, flexibilitet, operationssäkerhet och ändamålsenlig materiel. De höga krav på lösande av kvalificerade uppgifter och den uppgiftsbredd som finns för specialförbanden kräver en hög grad av specialisering.

Specialförbanden uppträder med behovssammansatta specialoperationsgrupper för att lösa huvuduppgifterna strid och underrättelseinhämtning. De strävar efter enkelhet i såväl planering som i genomförande och okonventionella metoder används för att skapa oförutsägbarhet.

Specialförbanden har uppgifter såväl i det nationella försvaret som inom ramen för multinationella militära operationer i internationella krisområden. De kan också användas för att frita eller rädda svenskar i internationell tjänst eller att inhämta underrättelser. 

Vill du läsa mer om Hemvärnet?

Vill du läsa mer om Försvarsmaktens Specialförband?

Vi säkrar fred och frihet. Se dig runt för att se hur det görs till sjöss, på nätet och i luften

 

 

 

 

 

Vill du också vara med och göra skillnad?

Vi söker hela tiden nya medarbetare som vill vara med och stå upp för Sverige, våra fri- och rättigheter. I Försvarsmakten finns det många möjligheter att välja, du kan jobba deltid, heltid och göra karriär. Alla sätt gör skillnad, samtidigt som de är utvecklande för dig. 

Klicka dig vidare här nedan till våra utbildningar och lediga tjänster.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.