Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

På marken

Armén och Hemvärnet övar krigsförband, hjälper samhället vid kriser och deltar vid fredsbevarande insatser.

Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Med snabb slagkraft.

Dygnet runt, året om övar vi krigsförband för att kunna slå en kvalificerad motståndare. Vi ansvarar över markförsvaret och att rätt förmågor ständigt finns, och utvecklas.

Armén ansvarar för att organisera och utbilda markstrids- och luftvärnsförband. I samarbete med flyg- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt och tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Hemvärnet verkar över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till väpnad strid i krig. Vi är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av hela Försvarsmaktens personalstyrka.

Intervju med arméchef generalmajor Karl Engelbrektson

Hur säkras fred och frihet inom ditt område?
Jag ansvarar för vår hemvist, det vill säga vi människor bor och verkar på marken. Det är här vår demokrati utvecklas och får sina prövningar. Det är även hemvisten för alla våra förmågor, även marinen och flygvapnet. För att de ska kunna fungera behöver hamnar och flygbaser vara säkra.

För att kunna vinna en konflikt behöver man ha kontroll över markytan, och för att ha kontroll över markytan behövs armén och marktrupper.  

Historiskt sett behöver man armén för att konsolidera sina framgångar och stärka sina positioner.

Vad sker det för aktiviteter på din arbetsplats varje dag, dygnet runt, året om
Internationella insatser är skarpa hela tiden även under den långa förberedelsetiden. Vi genomför även hemliga operationer i Sverige där vi stödjer andra myndigheter, som exempelvis polisen.

Det också vår uppgift att ha ständig bevakning av våra skyddsobjekt – kaserner, radarstationer och knytpunkter.

Vi är en ständigt lärande organisation som övar och tränar för att bli bättre, hela tiden. Vi drivs av att utveckla oss själva.

Vad kännetecknar Försvarsmaktens försvarsförmåga kulturellt och materiellt?
Kulturellt handlar den om folkförankringen, att svenska folket vill ha ett försvar. Dock har åren av vilande plikt kraftigt utmanat den förankringen och viljan att bidra är inte lika självklar.

Hur kommer väpnade konflikter se ut framtiden?
Alla konflikter blir allt mer komplicerade och vi kan inte vara säkra på att vi vet att det är en allvarlig konflikt förrän vi är mitt uppe i den.

Hur skulle du beskriva ditt område utifrån att verka avhållande och proaktivt?
Sverige har unika möjligheter, vi bor i en industrination med en försvarsindustri som gör att vi boxas klart över vår viktklass. Vi måste synas och visa oss som en del av samhällsberättelse – en modern samhällsaktör behöver vara synlig. Men vi kan inte göra det själva utan vi behöver hjälp av våra kollegor inom totalförsvaret.

Marktrupper bygger trovärdighet och vi måste ha med det i berättelsen. Att vi tryggar hemmet.

Hur skulle du förklara ditt område för ett barn?
Svåraste frågan! För att det ska fungera behöver det finnas regler, hur man ska vara schysst mot varandra. De vuxna har ett ansvar och även barnen. De vuxna har mandatet att tala om vad som är rätt och fel. I världen finns det också regler hur varje land får göra och uppträda mot varandra. Även regler för vad man som land är ansvarig att göra för att klara sig själv. Vi är en del av att Sverige kan klara sig själv, tränade för att inte bli bråkade med. Vi är en del av ett schysst och fritt samhälle.

Hur skulle du beskriva svenska Försvarsmakten för en person som flytt till Sverige från krig?
Vi är ett av de länder som tog emot flest flyktingar i hela Europa, och till skillnad från andra länder i Europa använde vi endast ett 20-tal militärer som rådgivare åt andra myndigheter. Vår försvarsmakt stärker och stöttar andra myndigheter och används aldrig mot den egna befolkningen. Vi finns för att försvara Sverige mot yttre hot, stärka internationell rätt och frihet. 

Intervju med Rikshemvärnschefen, Brigadgeneral Roland Ekenberg

Hur säkras fred och frihet inom ditt område?
Det är därför man är med. Man går med för att man vill vara med och försvara landet – jag ser att omvärldsläget förändras, det här är ett sätt för mig att engagera mig. Jag deltar och är beredd att ge mig ut var som helst, när som helst. Jag vill skydda demokratin. Alla dessa anledningar ligger i sakens natur.

Vad sker det för aktiviteter på din arbetsplats varje dag, dygnet runt, året om?
Går inte säga att man gör något rent praktiskt exakt varje dag. Det sker veckovis – nationella insatser, insatser för samhället, hjälp till andra förband och till Polisen till exempel. Vi försvarar skyddsobjekt i djupaste fred, men det är också en beväpnad insats. Vi gör ingenting vi inte blivit tilldelade att göra.

Vad kännetecknar Försvarsmaktens försvarsförmåga kulturellt/materiellt?
Vi ska inte ha mer tekniskt avancerad utrustning än vad vi hinner utbilda- och anpassa oss till. Fred är en gråzon, men när samhället sätts under påfrestning och det inte finns tillräckligt med exempelvis brandmän eller poliser, då är hemvärnet där.

Det som kännetecknar Hemvärnet är beredskapen—vi är snabba, samövade och vi vet vad vi ska göra. Man ses minst två gånger om året, och alla hemvärnssoldater är också ambassadörer. För 10-15 år sedan ville man inte skylta med att vara hemvärrnssoldat, nu är det annorlunda.

Hur ser väpnade konflikter ut i framtiden?
Det vi går mot är en mer och mer diffus verklighet. Det är svårt att definiera en motståndare. Angreppet skulle kunna syfta till att betvinga landet utan att avlossa ett enda skott. Ukraina är ett intressant exempel. Mycket är gråzon, det gör det svårare. Så länge den vanliga lagstiftningen gäller är det svårt att veta vad som verkligen gäller.

Hur skulle du beskriva ditt område utifrån att verka avhållande och proaktiv
Hemvärnsförbanden skyddar och bevakar, både militära och civila skyddsobjekt. Det skapar förutsättningar för Försvarsmakten i stort. I många delar av landet är det Hemvärnet som sköter uppgiften helt på egen hand. Hemvärnet ska inte anfalla på bredden. Det är andra förband som ska göra det. Politiskt diskuteras att öka hemvärnets volym. 

Vad är det viktigaste inom ditt område för att Försvarsmakten ska möta varje hot och klara varje utmaning?
Förtroende från allmänheten och inom organisationen. Både förmågemässigt och att kunna hantera en motståndare, och där finns det också en enorm vilja. Om man är med i Hemvärnet har man gått med på frivillig basis, då förutsätter man också att Försvarsmakten har löst vissa uppgifter på förhand. Till exempel att vapenförråd ska vara tillgängliga på rätt tid och plats. Det handlar mycket om det gemensamma åtagandet—Försvarsmakten måste finnas där och backa upp.

Hur skulle du förklara ditt område för ett barn?
Hemvärnet försvarar landet och demokratin. Så att vi kan fortsätta ta för givet att leva i ett fritt land.

Hur skulle du beskriva svenska Försvarsmakten för en person som flytt till Sverige från krig?
Demokratin, vårt statsskick, vårt sätt att verka – allt är värt att försvara. Nyanlända svenskar är ofta väldigt intresserade av att försvara landet. Vi borde aktivt rekrytera människor med annan bakgrund. Det finns ett stort intresse av att delta. Här borde Försvarsmakten kapitalisera. Hemvärnet skulle kunna vara en stor aktör. 

Vi säkrar fred och frihet. Se dig runt för att se hur det görs till sjöss, på nätet och i luften.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.