Expedition: Clean-Up Kebnekaise

Tillsammans med Håll Sverige Rent städar Försvarsmakten Kebnekaise. Håll Sverige Rent städar skräp som ovarsamma besökare gjort sig av med. Arméns jägarbataljons bergspluton bärgar och städar haveridelar efter flygolyckan 2012.

Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten
Foto: Carl-Johan Olofsson/Försvarsmakten

Expeditionen är del av Håll Sverige Rents kampanj ”Var rädd om din arena”. Kampanjen handlar om att värna allemansrätten. Expeditionen genomförs tillsammans med de erfarna klättrarna Renata Chlumska och Oskar Kihlborg. I Håll Sverige Rents fototävling på Facebook har det gått att tävla om platser i expeditionen. Se bidragen och vinnarna här.

Försvarsmakten har sedan 2012 städat på och kring Kebnekaise efter den flygolycka som inträffade den 15 mars 2012. Ett norsk norskt militärt flygplan havererade då på Kebnekaise. Fem personer miste sina liv. Olyckan medförde att flygplansdelar och flygbränsle bland annat hamnade på Rabots glaciär, Storglaciären och Björlings glaciär.

I augusti 2012 fick Statens fastighetsverk uppdraget av regeringen att tillsammans med bland andra Försvarsmakten städa, sanera och bevaka området för att återställa den känsliga arktiska miljön så långt som möjligt. Uppdraget i Försvarsmakten gick till Arméns jägarbataljon.

Uppskattningsvis har cirka 40 ton vrakdelar, varav 10 000 liter flygbränsle, spridits ut i området. Flygfotogen är hälsofarligt för människa och giftigt för andra organismer, främst vattenlevande.

Insamlingen av vrakdelar och miljöövervakning inleddes 2012 men var tvungen att avbrytas efter bara en vecka på grund av dåliga väderförhållanden. Under insatsen 2012 samlades cirka 15 ton vrakdelar in och vattenprover togs i de bäckar och jokkar där smältvatten från glaciärerna samlas upp. Arbetet med sanering och provtagning har fortsatt under 2013 och 2014.

Den miljöövervakning som skett har utförts av Stockholms universitet vid Tarfala vetenskapliga station där man regelbundet tagit vatten- och bottenfaunaprover för att se om det flygbränsle som släppts ut över området har hamnat i vattnet och påverkat vattenkvalitén eller inverkat på växt- och djurliv i bäckarna. Hittills har de provresultat som samlats in inte visat på några värden av förorening som har någon påverkan på människors hälsa eller miljön.

Området vid olycksplatsen är svårarbetat på grund av glaciärsprickor, branta sluttningar och oberäkneligt väder. Samtliga insatser sker i ett högalpint område med betydande säkerhetsrisker.

Carl-Johan Olofsson leder Försvarsmaktens arbete:

– Under augusti 2013 genomfördes det hittills mest avancerade arbetet i haveriområdet då vi genom ren klippklättring, is-/snöklättring, rensade berget från haveridelar. Arbetet genomfördes tidiga morgnar på grund av stenrasen på eftermiddagarna. Soldaterna vid bergsplutonen gjorde ett fantastiskt arbete och vi kunde efter bärgningen räkna ihop 33 ton som bärgats totalt. 

 

Expeditionsdeltagare

  

Renata Chlumska

 

Renata Chlumska är professionell äventyrare och föreläsare. 1999 nådde hon som första svenska kvinna toppen på Mount Everest. Hon har även genomfört en expedition runt USA:s 48 lägre stater på cykel och i kajak, en sträcka på totalt 18 200 km som tog 439 dagar.

     

Foto: Per Hanstorp
 

Oskar Kihlborg

 

Oskar Kihlborg är äventyrare, fotograf och föreläsare. Tillsammans med Mikael Reuterswärd blev han förste svensk att bestiga Mount Everest 1990. Han har även varit med och slagit världsrekord i segling över Atlanten och varit expeditionsledare i tv-programmet "Mot alla odds"

     

Foto: Oskar Kihlborg
 

Tommy Gustafsson

 

Tommy Gustafsson är äventyrare, bergbestigare och svensk initiativtagare till projektet "Save Everest 2011”, en städinsats på Mount Everest där 8,1 ton skräp samlades ihop. Tommy har besökt Nepal ett tjugotal gånger, bland annat i samband med de svenska Mount Everest-expeditionerna 1987 och 1991.

 

     


 

Thomas Pickelner

 

Thomas är en frilansjournalist, videoproducent och fotograf som älskar nya utmaningar. Han har bland annat filmat stora delar av dokumentären "Robin Trygg – yngste svensk på Everest". Thomas har även tränat och levt som en elitlöpare under ett år, något som kunnat följas i serien "Framgång i sikte"

 

Försvarsmaktens miljöarbete

Försvarsmakten arbetar mot hållbar ekologisk utveckling. Vår huvuduppgift är att föra väpnad strid, värna Sveriges intressen och medverka i fredsfrämjande insatser, men i tider av fred ska vi minska vårt ekologiska fotavtryck.

För att göra det bedriver vi strategiskt miljöarbete inom många olika områden så som forskningsprojekt, internationella miljösamarbeten, miljöledning, materielsystemutveckling och miljöutbildning.

Arbetet utgår ifrån lagar och förordningar, Sveriges nationella miljökvalitetsmål, Försvarsmaktens miljöledningsinstruktion, försvarsmaktens miljöpolicy och interna miljömål.

Utmaningar och förbättringsområden finns naturligtvis. Men det är vår övertygelse är att de miljöåtgärder och miljöprojekt som genomförs inom Försvarsmakten, bidrar till att kommande generationer ska ha en rik miljö att leva i.