Strategisk planering

God beredskap bygger på kreativ planering, ibland gjord flera årtionden i förväg så att rätt förmåga finns på plats när tänkbara hot dyker upp. Försvarsmakten delar upp sin strategiska planering i försvarsplanering, försvarsmaktsplanering och perspektivplanering.

Genomgång av stridsplanerna inför övningen Cold Response 2016. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Försvarsmakten skiljer på tre olika typer av strategisk planering:

Försvarsplanering

Försvarsmakten ska enligt sitt uppdrag ha en aktuell försvarsplan för hur alla dess uppgifter ska lösas i praktiken, både de nationella och de internationella. En planering görs även för kriser som kan tänkas uppkomma i framtiden.

Försvarsmaktsplanering

Försvarsmaktsplanering tittar tio år framåt i tiden med målet att få en långsiktig balans mellan kraven på operativ förmåga och de resurser som står till förfogande.

Perspektivplanering

Perspektivplanering är det Försvarsmakten gör när de föreställer sig militärstrategiska trender, framtida konflikters karaktär och insatsmiljöer 20 år in i framtiden. Slutsatserna kan ses som överbefälhavarens sätt att berätta hur han ser på omvärlden och framtiden.

Alla dessa tre planeringstyper utförs av ledningsstaben vid Högkvarteret, med stöd av övriga staber och ledningar. Målet med strategisk planering är att successivt kunna anpassa Försvarsmaktens förmåga efter ändrade förutsättningar.