Vårt miljöarbete

För att lösa Sveriges miljöproblem krävs engagemang från hela samhället, inklusive Försvarsmakten. Därför strävar vi hela tiden efter att ta ansvar för vår verksamhets påverkan på miljön.

Intern tillsyn och kontroll

Inom Försvarsmakten finns flera enheter som kontrollerar att myndigheten följer lagar, förordningar och andra regler. Kontroll och tillsyn är ett sätt för oss att garantera säkerhet, effektivitet och miljöhänsyn.

Materielförsörjning

Att rätt materiel finns tillgänglig vid rätt tidpunkt är A och O för Försvarsmaktens förmåga att utföra nationella och internationella insatser. Materielförsörjningen till Försvarsmakten är därför en viktig uppgift.

Samarbete med andra myndigheter

Försvarsmakten samarbetar med flera myndigheter som har i uppgift att stödja vår verksamhet på olika sätt. Myndigheterna arbetar med allt från att upphandla materiel och fastigheter till att rekrytera personal.

Internationellt samarbete

Försvarsmaktens internationella samarbeten ökar samtidigt som formerna för samarbetet mellan länderna förbättras. Sedan FN grundades efter andra världskriget och sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har vi blivit mer aktiva.

Nordiskt samarbete

En militär konflikt eller incident i vårt närområde skulle påverka alla länder i regionen. Tillsammans kan de nordiska länderna stärka säkerheten och omforma försvaren för framtida uppgifter och behov.

Strategisk planering

Strategisk planering är ett samlingsbegrepp för alla Försvarsmaktens planer som inte är direkt operativa.