Verksamhetsidén

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Foto: Gustav Sandström/Försvarsmakten

Verksamhetsidén beskriver varför Försvarsmakten finns, vad som utgör vårt existensberättigande. Av den framgår det yttersta syftet med och ramen för Försvarsmaktens verksamhet som riksdag och regering har bestämt.

Video

Försvarsmakten - möter varje hot klarar varje utmaning.