Försvarsmaktens upphandlingar

Enligt ett regeringsbeslut görs Försvarsmaktens alla upphandlingar av FMV, Försvarets materielverk, från och med den 1 januari 2013. Försvarsmakten lägger upphandlingsuppdrag till FMV som sköter själva upphandlingen. FMV har samarbeten med externa parter för annonsering av upphandlingar och distribution av förfrågningsunderlag.

Under hösten 2013 levererades nya fordon, Personbil 8. En av många genomförda upphandlingar. Foto: Försvarsmakten
Fakta

FMV
Försvarets Materielverk
115 88 Stockholm
08-782 40 00
registrator@fmv.se

Faktureringsadress:

Försvarsmakten 
(org. nr. 202100-4615) 
FE 1000 
961 19 Boden