Diplomatiska tillstånd

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) samt utländska militära/civila besök till militära förband, kräver diplomatiska tillstånd.

En amerikansk C-17 Globemaster på F 21 i Luleå. Foto: Marie Rosenquist/Försvarsmakten

Tillträde till svenskt territorium för statsluftfartyg, statsfartyg samt militära fordon regleras av 5 § och 6 § i tillträdesförordningen (1992:118). I 6 § ärenden fattar regeringen beslut om tillträde och i 5 § ärenden fattar Försvarsmakten beslut på begäran av Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Tullverket.

Ansökningar för strids-, skol-, och signalspaningsflyg, örlogsfartyg, militära stridsfordon samt övningsverksamhet ställs till Försvarsdepartementet på fo.registrator@regeringskansliet.se.

Ansökningar för övriga statsluftfartyg ställs till Sjöfartsverket/JRCC på jrcc@sjofartsverket.se.

Ansökningar för övriga statsfartyg ställs till Kustbevakningen på registrator@kustbevakningen.se.

Ansökningar för övriga militära fordon ställs till Tullverket på tuk@tullverket.se.

Personal

Tillträde för utländsk försvarsmaktsanställd personal eller civila utländska besök till svenska förband, kräver tillstånd, en så kallad Request For Visit (RFV).

Utländska beskickningar ställer sina ansökningar till swaf-diplo@mil.se.

Tillståndshanteringen

Försvarsmaktens tillståndshantering är placerad vid insatsstabens genomförandeavdelning i Högkvarteret.

Frågor rörande tillträde till svenskt territorium för statsfarkoster besvaras på telefonnummer: +46 721 888 230 eller epostadress: swaf-diplo@mil.se.

Frågor rörande RFV samt tillstånd för svenska militära fordon besvaras på telefonnummer: +46 721 888 228 eller epostadress: swaf-diplo@mil.se.

Frågor rörande tillstånd för svenska flyg och fartyg besvaras på telefonnummer: +46 721 888 229 eller epostadress: swaf-air@mil.se.