Tillstånd för flygfotografering

Här hittar du information om tillstånd för flygfotografering samt information om spridning av dessa foto. Du hittar även information om vart du...

Flygning med drönare

Från 1 augusti 2017 är det tillåtet att filma med drönare för privatpersoner och företag – men inte överallt: Luftfartverkets kontrollzoner och...

Tillstånd för sjömätning

Här hittar du information om lagen för skydd för landskapsinformation. Hur du ansöker om blanketter för tillstånd samt vart du skickar dessa...

Flyghinderanmälan

Flyghinderanmälningar ska göras för byggnader och anläggningar som kan utgöra faror för flygsäkerheten. Alla flyghinder måste rapporteras till...

Diplomatiska tillstånd

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) samt utländska militära/civila besök till...