Vårt uppdrag

Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det finns krig och konflikter.

Våra värderingar

Om det räckte med utrustning och teknisk skicklighet skulle försvarsarbete vara relativt enkelt. Men det gör det inte. Det krävs även mål, visioner och en stabil grund i gemensamma värderingar som ger vägledning vid svåra vägval.

Vårt arbetssätt

Att ta hänsyn till miljön, att ha ett effektivt samarbete med andra myndigheter och att utöva tillsyn över vår egen verksamhet är viktiga delar av Försvarsmaktens arbete.

Ekonomisk planering och redovisning

Budgetunderlag och årsredovisning Försvarsmakten lämnar ett budgetunderlag till regeringen i början av mars varje år. Det innehåller de kommande tre årens planering, prioriteringar och behov av finansiering av produktionsresurser....

Upphandlingar

Från och med 1 januari 2019 är Försvarsmakten återigen en upphandlande myndighet. Detta efter att under perioden 2013 till 2018 ha varit hänvisade till Försvarets Materielverk (FMV) rörande upphandling och inköp.

Kontakta Försvarsmakten

All post som inkommer till Försvarsmakten betraktas som allmän handling. Det innebär att materialet är offentligt för allmänhet och massmedia. Detta gäller såväl traditionell post som post i elektronisk form.

Dokument

Här hittar du ett urval av Försvarsmaktens publikationer och dokument. De går att ladda ner i formatet PDF.

Samhällsplanering

Försvarsmakten tillvaratar totalförsvarets intressen vid nya planer för samhällets utveckling.