EU:s säkerhets- och försvarspolitik

EU utvecklas till att bli en allt viktigare plattform för säkerhets- och försvarssamarbete. Sverige tillträdde ordförandeskapet i EU vid en tidpunkt när ett krig på europeisk mark skapar historiska utmaningar för medlemsstaterna liksom för unionen som helhet.

Logotyp för Sveriges ordförandeskap i EU.
Logotyp för Sveriges ordförandeskap i EU.
Logotyp för Sveriges ordförandeskap i EU.

Under de kommande veckorna kommer Försvarsmakten att vara värd för två möten inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik. EU:s militärkommitté med arbetsgrupper kommer att besöka Stockholm respektive Göteborg vid marinstaben, amfibieregementet i Berga och amfibieregementet i Göteborg.

Under besöken kommer frågor relaterade till EU:s roll som säkerhetsaktör och stödet till Ukraina att diskuteras. Försvarsmakten kommer att ha möjlighet att presentera den strategiska betydelsen av Arktis och Östersjön. De unika förutsättningarna för marin krigföring i Östersjön liksom den strategiska vikten av västkusten för värdlandsstöd och försörjningssäkerhet samt totalförsvarets strategi för försvaret av landet och för nationell motståndskraft kommer också att presenteras.

Ett av huvudsyftena med mötena i Sverige är att lyfta att en stark nordisk röst och ett starkt nordiskt stöd är av största vikt för att stärka  europeisk säkerhet, men också viktig för att säkra att dessa områden integreras i den framtida utvecklingen av europeiskt försvar.

Datum och platser 

19-21 april, EU Military Committee,  Stockholm, förbandsbesök Haninge garnison.

3-5 maj, EU Military Committee Working Groups, Göteborg, förbandsbesök Göteborgs garnison.

30-31 maj, EU Politico - Military Group, Stockholm, förbandsbesök vid Livgardet inklusive Swedint och Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM).

3-4 juni, Ständiga representanternas kommitté (Coreper II), förbandsbesök Gotlands regemente.

14-16 juni, Kommittén för Utrikes och säkerhetspolitik (KUSP), förbandsbesök Gotlands regemente.