Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Samtalet

Mitt land, vårt försvar

Foto: Rebecka Signäs

Varför kan vi inte ta vår fred, frihet och demokrati för given? Vad kan vi göra för att höja vårt lands tröskel mot olika hot? Och kan ett samtal vid middagsbordet, i fikarummet eller på nätet verkligen bidra till att försvara Sverige?

Här vill vi dela med oss av kunskap om vårt lands utmaningar, för att inspirera till samtal med kollegor, vänner och familj. Allt med utgångspunkten att samtal bidrar till att öka vår medvetenhet, vilket i sin tur kan leda till en ökad förståelse för försvar och säkerhet och vad vi alla kan göra för att bidra. Tillsammans försvarar vi Sverige.

Samtal och medvetenhet är viktiga delar av vårt försvar.

Men vad ska samtalet handla om? Här har vi samlat information om några av de försvarsutmaningar vi tillsammans står inför.

Omvärlden

Det globala säkerhetspolitiska läget präglas av osäkerhet och instabilitet. Omvärldsklimatet hårdnar, med en tendens till global tillbakagång för demokrati, rättsstatsprincipen, respekt för normer, folkrätt och samarbete mellan flera stater. Vi ser en ökad oförutsägbarhet i en snabbt föränderlig omvärld.

Intresset för Arktis

Arktis

I det väldiga havsområdet runt jordens norra pol – Arktis, gör den globala uppvärmningen att stora mängder is smälter i en alarmerande hastighet. Men kan de smältande isarna komma att påverka vår säkerhet på fler sätt än genom förändringar i klimat och natur?

Hotbilden

Vi lever i gränslandet mellan fred, kris och krig. Ett gränsland där hoten sammantaget blivit svårare att identifiera och mer komplexa att hantera. För idag är hoten sammanvävda av både politiska och ekonomiska förändringar, såväl som klimat- och hälsoförändringar. Och de riktas mot hela vårt sätt att leva, vårt välstånd och vår demokrati.

Påverkansoperationer

Påverkansoperationer

Vi utsätts återkommande för försök att vilseledas, både som nation och som medborgare. Men vad är egentligen en påverkansoperation?

Försvarsmaktens utveckling

Vårt militära försvar utgör en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. Ett angrepp ska medföra orimliga kostnader för angriparen. Därför stärks nu den militära förmågan genom att fortsätta bygga vår försvarskraft med både spets och bredd inom det traditionella stridsfältet, men även inom nya domäner.

Teknikens framfart

Teknikens framfart

Obemannade vapen, vapen med längre räckvidd, rymdkrigföring – ja, gränserna för vad som är möjligt flyttas ständigt framåt. Men hur ska vi förhålla oss till teknikutvecklingen? Och vad innebär den för vårt försvar?

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given.

Många har kämpat för det Sverige vi har idag. Men en omvärld i ständig förändring påverkar oss, och vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given.

Sverige och vårt samhälle är värt att försvara. För att bygga ett robust samhälle med en hög tröskel mot olika hot behöver Sverige både ett starkt militärt försvar och ett starkt civilt försvar. Tillsammans värnar vi Sverige.Totalförsvaret

Sverige har ett gemensamt försvar, med ett gemensamt syfte. Totalförsvaret. Det är i sin tur uppdelat i ett militärt försvar och ett civilt försvar, som tillsammans utgör all den verksamhet som krävs för att förbereda Sverige för krig. Visste du att om du är mellan 16-70 år är du automatiskt totalförsvarspliktig?

Läs mer

Det yttersta gränslandet
Idag har flera länder skapat eller planerar att skapa militära rymdkommandon och rymdtrupper. FOI: Omvärldsanalys Rymd 2020 - Fokus på försvar och säkerhet (2021-01-29) 

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Sårbara satelliter
Flera länder har idag kapacitet att störa eller förstöra satelliter, vilket driver upprustningen av både försvarsmekanismer samt offensiva förmågor.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Information som valuta
Sverige utsätts ständigt för cyberangrepp från statliga aktörer som bedriver underrättelseinhämtning mot bland annat svensk försvarsindustri och myndigheter.

MSB: Rapport Cybersäkerhet i Sverige 2020 - hot, metoder, brister och beroenden

Ettor och nollor som vapen
Under vissa omständigheter kan ett cyberangrepp klassificeras som ett väpnat angrepp, vilket betyder att Sverige har rätt att vidta åtgärder i självförsvar.

MSB: Rapport Cybersäkerhet i Sverige 2020 - hot, metoder, brister och beroenden

Verkligheten genererad
Idag gör AI det möjligt att skapa och manipulera bilder, videor och röster så trovärdigt att det blir svårt att skilja dem från verkligheten.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Artificiell intelligens eller bara intelligens?  
Idag kräver AI-tränade språkmodeller stora resurser, men när de väl skapats kostar det nästan ingenting att snabbt skapa nya texter av god kvalitet.

FOI: Strategisk utblick 9 (2021-01-20)

Youtube preview - När kriget kommer

"När kriget kommer" - Se hela serien här

Tillsammans värnar vi Sverige.

Kunskap och medvetenhet är en viktig del av vårt försvar

Hur kan jag engagera mig? Läs mer på Försvarsutbildarnas webbplats, frivilligutbildning.se.

Läs mer

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha synpunkter på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.
Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.