Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"
Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

För allt det som ännu inte hänt

Framtiden är din att leva. Här kan du se hur vi tar nästa steg för att försvara den.

Se filmen   00:30
Foto: Försvarsmakten

Ett starkare försvar i en osäker framtid

Dagens säkerhetspolitiska läge i världen präglas till stor del av instabilitet, osäkerhet och oförutsägbarhet.

Utvecklingen är svårbedömd, stundtals snabb och oroligheterna många. Globaliseringen fortsätter och förändrar globala flöden, samtidigt som den framställs som orsaken till många nationella problem runtom i världen. Klimatförändringar och regionala krig skapar humanitära kriser, politisk instabilitet och tvingar folk på flykt från sina hem. Samtidigt är de stora globala aktörernas roller och relationer under förändring, och de internationella organ som jobbar för fred och säkerhet ifrågasätts och försvagas.

Vi kan konstatera att vi lever i en oviss tid där demokratin ifrågasätts och där mänskliga fri- och rättigheter är under angrepp, på flera håll i världen. Men Sverige är en av världens starkaste demokratier och Försvarsmaktens uppdrag är att se till att det förblir så. Vi står inför den största omvandling vi gjort på decennier för att möta morgondagens utmaningar och hot. Men redan i dag vet vi vad som behövs, planerar för det som krävs i morgon och anpassar oss till den utveckling vi inte kunnat förutse.

2020

Aurora 2020 – tillsammans ökar vi samhällets motståndskraft

Under senvåren 2020 genomför vi den största militära övningen på över 20 år – Aurora 20. Det är en nationell övning som bidrar till att bygga ett starkare försvar. Aurora 20 är också en del av Totalförsvarsövning 2020 där vi övar tillsammans med andra myndigheter, civilsamhället och andra länder för att öka vår gemensamma förmåga att möta ett angrepp mot Sverige. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer men även du som individ – alla bär ett ansvar för att samhället ska fungera.

2020

Omgruppering i Mali – för en säkrare omvärld

Försvarsmakten uppdrag är främst att försvara Sverige, vår demokrati och frihet men vi jobbar också för fred och säkerhet utanför Sveriges gränser. När vi motverkar konflikter ute i världen blir också Sverige en tryggare plats. En konfliktdrabbad zon där vi verkar är Mali. Där förbereder vi oss nu för att ändra inriktning för vår styrka. Under 2020 lämnar vi vår nuvarande stationering vid Camp Nobel i Timbuktu och förbereder oss för ett nytt uppdrag i Gao. Där kommer vi fortsätta verka för fred och frihet inom ramen för den fredsbevarande FN-operationen som kallas Minusma.

2021

Cybersoldater – ett försvar i en ny tid

2020 rycker den första kullen värnpliktiga cybersoldater in vid Försvarsmaktens nya spetsutbildning på cyberområdet som genomförs i Enköping. En cybersoldat har till uppgift att hålla koll på vad som händer i våra it-system, se om något eller någon försöker ta sig in, rapportera det och tillsammans med sina kollegor avbryta den fientliga aktiviteten. Men också att hela tiden ligga steget före en eventuell angripare.

Den första kullen nya cybersoldater kommer att utgöra en viktig del av vårt nya cyberförsvar som kommer finnas på plats 2021. Tillsammans med andra myndigheter kommer vi då ha ett ännu mer kvalificerat cyberförsvar redo att upptäcka och möta framtidens cyberhot.

2021

Nytt, kraftfullt luftförsvar med Patriot

För att möta morgondagens utmaningar och hot inför vi för ett nytt robot- och luftförsvar som kommer att finnas på plats under 2021. Det består av det medelräckviddiga luftvärnsrobotsystemet Patriot och två nya luftvärnsbataljoner. Det ökar vår förmåga och gör att vi kommer att kunna skydda vårt land mot kryssningsrobotar, ballistiska robotar och stridsflyg på ett sätt som vi inte har kunnat tidigare.

2023

Nya Jas – ökad förmåga i luften

I början av 2023 kommer en ny version av Jas 39 Gripen att levereras till Försvarsmakten. I praktiken är det ett helt nytt stridsflygplan. Det gör att vi kommer öka vår förmåga att skydda luftrummet. Men även bli bättre på att upptäcka och bekämpa mål på marken och på havet. Jas 39 version E är längre och bredare än sina föregångare och bär mer last och bränsle vilket bidrar till en längre räckvidd och bättre uthållighet. Det blir en del av ett starkare försvar som gör att vi står redo att möta framtidens utmaningar och hot.

2023

Uniformer anpassade för nya utmaningar

Nordic Combat Uniform (NCU) är ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland för att fram nästa generations uniformssystem. I det nya uniformssystemet, som de fyra nordiska länderna enats om, ingår allt från underkläder till ytterplagg i olika konfigurationer – nordisk, europeisk, djungel och öken. Just nu pågår fälttester där soldater och sjömän får testa utrustning från olika leverantörer för att se vilka konfigurationer som håller måttet.

Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både kvinnor och män i alla militära uppgifter. De första leveranserna till Sverige beräknas ske 2023. Kamouflagemönstret är det enda som kommer skilja sig åt mellan de olika länderna.

2024

HMS Blekinge – en ny generation ubåtar

2024 levereras den första av två helt nya ubåtar – HMS Blekinge. Designen bygger på tidigare svenska ubåtar, bland annat med den luftoberoende Stirlingmotorn, som innebär att ubåten kan befinna sig under vattenytan långa perioder.

Att kunna uppträda dolt och tyst. Att lyssna, spana och verka är grundläggande egenskaper hos en ubåt. Här kommer den nya svenska ubåten att ligga i framkant. Ubåtarna blir ett modernt tillskott som ökar vår förmåga till sjöss och bidrar i bygget av ett starkare försvar. 2025, året därpå, levereras den andra ubåten som fått namnet HMS Skåne. 

Illustration: Saab

Framtidens försvar samarbetar mer, har nya förmågor, ny teknik, fler regementen och fler människor

Hot mot vår fred och frihet förhindras bäst tillsammans med och i samverkan med andra länder. Det är därför vi utökar vårt samarbete med bland annat Finland, Norge och Danmark. Vi stärker även det europeiska samarbetet, engagerar oss och deltar i internationella insatser. Militära som civila.

Här och nu utvecklas även framtidens förmågor. Försvarsmakten ska ansvara för totalförsvarets offensiva cyberförsvarsförmåga och etablerar nu bland annat en spetsutbildning för cybersoldater.

Framtidens försvar är starkare och mer jämställt

Vi ska bli mer lika det land vi försvarar. Det är det samhället i all sin mångfald som lägger grunden för ett starkt totalförsvar. En mer jämställd och jämlik organisation gör att fler kommer vilja jobba hos oss och att de som redan jobbar hos oss mår bra och känner sig respekterade på jobbet. Det är ett arbete som gör Försvarsmaktens verksamhet bättre och mer effektfull.

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.