Värnpliktig eller anställd

Beslutet om repetitionsutbildning berör olika kategorier anställda, tidigare värnpliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga på olika sätt. Här listas hur olika kategorier berörs.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Har gjort GMU (med godkänt resultat men ej tagit anställning)

Har du fått en krigsplacering vid ett krigsförband kan du komma att inkallas till repetitionsutbildning med ditt förband. Inkallelsen till krigsförbandsövning, KFÖ, ska utsändas minst sex månader innan övning.

Värnpliktig som muckade för mindre än tio år sedan

Har du fått en krigsplacering vid ett krigsförband kan du komma att inkallas till repetitionsutbildning med ditt förband. Inkallelsen till repetitionsutbildning ska utsändas minst sex månader innan övning.

Värnpliktig som muckade för mer än tio år sedan

Om det är mer än tio år sedan du senast tjänstgjorde i Försvarsmakten är du ej längre krigsplacerad. Den senaste tjänstgöringen kan till exempel vara en anställning som soldat, att du genomfört internationell tjänst eller haft avtal med Hemvärnet.

Hemvärnsoldat

Inga förändringar så länge du har ett avtalsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt din tjänstgöringsplan.

Medlem i frivillig försvarsorganisation

Inga förändringar så länge du har ett avtalsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt din tjänstgöringsplan.

GSS/T − tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman

Inga förändringar så länge du har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt din tjänstgöringsplan.

GSS/K − kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman

Inga förändringar så länge du har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt ditt arbetsschema.

Yrkesofficer

Inga förändringar så länge du har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt ditt arbetsschema.

Reservofficer

Inga förändringar så länge du har ett avtalsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt din tjänstgöringsplan.

Civilanställd

Inga förändringar så länge du har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt ditt arbetsschema.