Ekonomisk ersättning vid repetitionsutbildning

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Vad måste jag göra för att få ut ersättning för de dagar jag genomför repetitionsutbildning?

Dagpenningen betalas ut efter det att Försäkringskassan har fått information om att du har ryckt in. Denna information kommer från Rekryteringsmyndigheten (TRM) till Försäkringskassan. För att ersättningen ska kunna betalas ut så behöver Försäkringskassan fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). På Försäkringskassans webbplats står all information kring vad som behöver göras för att få en fastställd SGI. För att få rätt ersättning måste du kontrollera att Försäkringskassan har aktuella uppgifter om din inkomst. Om du inte nyligen har fått en SGI-baserad ersättning från Försäkringskassan måste du anmäla din arbetstid och inkomst genom att skicka in blankett 5540. Senast dagen innan du rycker in måste du meddela Försäkringskassan att du kommer att skicka in kompletterande uppgifter, annars riskerar du att få en ersättning beräknad på inaktuella uppgifter. Om Försäkringskassan helt saknar inkomstuppgifter på dig ersätts du enligt grundnivå.

Du når Försäkringskassan via e-post:
kundcenter@forsakringskassan.se
eller på telefon, 0771-524 524.

Telefontider:
Måndag - torsdag 07.00 - 18.00
Fredag 07.00-16.00

Mer information om sjukpenninggrundande inkomst finns på Försäkringskassans webbplats.

Hur mycket får jag?

Du får en så kallad dagpenning som motsvarar 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 365 dagar. Därutöver har man som inkallad fria resor till och från hemmet, fri kost och logi, fri akut tandvård och försäkring.

Hur får jag ersättningen?

Betalningen kommer från Försäkringskassan. Det är också Försäkringskassans regler som gäller för vilka uppgifter som måste lämnas in från den som ska få ersättning och hur mycket pengar det blir. Det är Socialförsäkringsbalkens regler som gäller vid ändring, omprövning och överklagande.

När får jag ersättningen?

Eftersom ersättningen handläggs av Försäkringskassan så är Försäkringskassans handläggningstider avgörande för hur lång tid det tar innan pengarna kan betalas ut. Utbetalningen görs tidigast efter övningens slut.

Hur vet jag om Försäkringskassan har de uppgifter de behöver för att kunna betala ut min ersättning?

Om du har eller nyligen har haft någon annan ersättning från Försäkringskassan som är baserad på SGI, till exempel föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning eller sjukpenning, och därefter inte har fått ändrad inkomst så har Försäkringskassan redan de uppgifter som behövs för att betala ut din dagpenning.

Varför är det inte Försvarsmakten som betalar ut min ersättning?

Försvarsmakten får inte betala ut ersättningar som är SGI-grundande. Försäkringskassan är utbetalande myndighet för dagpenningen, därför kan inte Försvarsmakten betala ut denna.