Avlidna i utlandsstyrkan

Arbetsmiljön inom Försvarsmakten är till sin natur mer riskfylld än annan verksamhet. I värsta fall förolyckas medarbetare i tjänsten, antingen genom stridshandlingar men främst i olyckor.

Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Trots att Försvarsmakten gör allt för att skydda sina medarbetare under riskfyllda insatser går det inte att helt undvika att anställda kommer till skada eller till och med dödas i tjänsten.

Sedan 1956 har 82 svenskar avlidit under tjänstgöring i utlandsstyrkan. Av dessa var 81 män och en kvinna. En minoritet, 17 män, har stupat i strid. Resten har råkat ut för olyckor eller avlidit av andra orsaker. Termen tjänstgöring omfattar även ledig tid under ett uppdrag utomlands.

Siffran omfattar enbart svenskar som varit anställda av Försvarsmakten, och alltså inte till exempel Folke Bernadotte eller Dag Hammarskjöld eftersom dessa var personligen utsända av FN.

Utanför Sjöhistoriska museet i Stockholm finns ett minnesmonument för svenska veteraner, bland annat för de som omkommit under tjänstgöring utomlands.