UNMIBH – Bosnien

Inom ramen för UNMIBH organiserades United Nations International Police Task Force. Uppgiften var att övervaka den lokala polisens verksamhet. De fem militära samverkansofficerarna tjänstgjorde i Sarajevo, Belgrad och Zagreb.

Fakta

UNMIBH – United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina

UNIPTF – United Nations International Police Task Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 252 poliser hade tjänstgjort i UNMIBH fram till 1 januari 2000 då samtliga poliser övergick till Rikspolisstyrelsens utlandsstyrka

Geografiskt område: Bosnien

Högkvarter: Sarajevo

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 1035 (1995)

Etablerad: December 1995 till juli 2002

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 2 047 poliser och 5 militära samverkansofficerare (november 1998), 1 414 poliser (september 2002)

Omkomna i UNMIB: 17 personer varav en svensk