UNMIBH – Bosnien

Inom ramen för UNMIBH organiserades United Nations International Police Task Force. Uppgiften var att övervaka den lokala polisens verksamhet. De fem militära samverkansofficerarna tjänstgjorde i Sarajevo, Belgrad och Zagreb.