UNPF – Kroatien/Bosnien/Makedonien

Fakta

UNPF – United Nations Peace Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: totalt 32 militära observatörer, totalt 30 poliser

Övrig personal: Stabspersonal i UNPF stab och stabskompani Zagreb är redovisade under UNPROFOR. Överste Göran Gunnarsson var ställföreträdande Cheif Military Observer UNPF november 1995 till januari 1996.

Geografiskt område: Kroatien, Bosnien, Makedonien

Högkvarter: Zagreb

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 982 (1995)

Etablerad: Mars 1995 till januari 1996

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: UNPF HQ, UNCRO (Kroatien), UNPROFOR (Bosnien) och UNPREDEP (Makedonien) omfattade cirka 48 000 uniformerad personal (april 1995)

Omkomna UNPF HQ: Nio personer (ingen svensk)