Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

Upphittad oexploderad granat. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Granaten hittades i Nora och är en 305 mm granat som väger över 350 kg med en bedömd laddningsvikt på upp emot 20 kg sprängämne om den skulle vara skarp. Foto: Michael Henebratt/Försvarsmakten

Särskilt under sommaren upptäcker människor granater och annan ammunition i sjöar, skogspartier, källarförråd och på vindar. Det är svårt eller omöjligt för en icke-expert att bedöma ammunitionens tillstånd och hur farlig den är. Därför ska man aldrig röra eller på något sätt handskas med upphittad ammunition. Gör i stället så här:

  • Lämna fyndplatsen utan att röra vid föremålet eller föremålen
  • Märk ut platsen, särskilt om det är ett sjöfynd, men håll avstånd till föremålet
  • Varna andra, om fyndet görs exempelvis på en välbesökt badplats
  • Kontakta närmaste polismyndighet

Polisen kan i sin tur begära hjälp från Försvarsmakten, vars specialutbildade ammunitionsröjare tar hand om fynden på ett säkert sätt. De flesta fynd visar sig vara ofarliga, men det krävs en expert för att bedöma det.

Ammunition kan också ha ett obekant utseende. Den behöver inte se ut som en projektilformad granat. Exempelvis finns flera olika typer av utländska handgranater i omlopp.