Ubåt typ Södermanland

Hela poängen med ubåtar är att undgå att bli upptäckt, och med den måttstocken är Försvarsmaktens två ubåtar av typ Södermanland mästerliga. Hemligheten är de nya motorerna, som knappt hörs vid lugn gång.

HMS Södermanland Foto: Försvarsmakten
HMS Södermanland Foto: Försvarsmakten
HMS Södermanland och HMS Falken Foto: Försvarsmakten

När de två ubåtarna i Västergötlandsklassen från sent 80-tal skulle renoveras mellan 2000 och 2003 slutade det med en så omfattande uppgradering att de gav upphov till en helt ny klass – Södermanland-klassen. Båtarna blev tolv meter längre och fick Stirlingmotorer som gör att de kan agera i undervattensläge i flera veckor. Vid sidan om de tystgående Stirlingmotorerna har Södermanland-klassen även dieselmotorer.

Genom förlängningen fick de nästan identiskt samma mått som ubåtarna i systerklassen Gotland. Fartygen anpassades även för tjänstgöring i varma och salta vatten för att kunna delta i internationella insatser.

Ubåtarna i klassen heter HMS Södermanland och HMS Östergötland. De tillhör Första ubåtsflottiljen och är stationerade i Karlskrona.

Fakta

Sjösatt: 1988

Längd: 60,5 meter

Bredd: 6,1 meter

Deplacement: 1 400 ton i ytläge

Drift: Stirlingmotor, dieselmotor

Maxhastighet: 11 knop i ytläge

Besättning: 18-22 officerare, 6-10 sjömän

Bestyckning: Tunga torpeder Typ 62, lätta torpeder Typ 431/451