Ubåt typ Gotland

Gotlandsklassens tre ubåtar är Sveriges modernaste. Tack vare sina tystgående och luftoberoende Stirlingmotorer kan de stanna i undervattensläge flera veckor.

Ubåt typ Gotland Foto: Flt Sgt Artigues/NATO Allied Maritime Command
Foto: Andreas Karlsson/Försvarsmakten
I manöverrummet pågår ständigt arbete. Foto: Försvarsmakten

Stirlingmotorerna gör att ubåten kan befinna sig i undervattensläge i flera veckor. De använder sig av flytande syre för sin förbränning, vilket gör att ubåten inte måste gå upp till ytan för att hämta luft. Gotlandsklass ubåtarna var de första i världen som från början konstruerades med Stirlingmotorer.

HMS Gotland gjorde ett uppmärksammat gästspel i USA åren 2005-2007, då hon övade tillsammans med den amerikanska flottans ubåtsjaktenheter utanför Kaliforniens kust. Motståndarna i övningarna hade svårt att lokalisera ubåten.

Ubåtarna av typ Gotland är bestyckade med både lätta torpeder för självförsvar mot andra ubåtar, och tunga torpeder för insatser mot ytfartyg.

HMS Gotland, HMS Halland och HMS Uppland är de tre ubåtar som utgör Gotlandsklassen.

 

Fakta

Sjösatt: 1995

Längd: 60,4 meter

Bredd: 6,2 meter

Deplacement: 1,380 ton i ytläge

Drift: Två dieselmotorer, två Stirlingmotorer

Maxhastighet: 11 knop i ytläge, 20 knop i u-läge

Besättning: 18-22 officerare, 6-10 sjömän

Bestyckning: Tunga torpeder Typ 62, lätta torpeder Typ 431/451, minor