Spaningsbåt typ 82 Djärv

Spaningsbåtarna är en fartygstyp som har till uppgift att genomföra underrättelseinhämtning med hjälp av passiva sensorer som består av sonarbojar.

Spaningsbåt typ 82 Djärv. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Bevakningsbåt typ 80 är ett fartygssystem för inomskärsubåtsjakt och bevakningsuppgifter som togs fram till kustartilleriet i början av 1990-talet. Fartygsserien omfattade 12 fartyg som levererades till marinen mellan 1992 och 1999. Fartygen är byggda av Djupviks Varv AB Swede Ship Marine på Tjörn.

Fem stycken fartyg finns kvar i amfibieorganisationen medan resterande mellan 2003-2009 ingick i sjöinformationsorganisationen där de användes för sjötrafikkontroll.

2009 blev sex bevakningsbåtar tilldelade Tredje sjöstridsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen. Efter 2015 togs det ett beslut att bygga om dessa sex bevakningsbåtar till en ny fartygsklass, spaningsbåt. Anledningen var Försvarsmaktens behov till att återta förmågan att använda passiv sonar för underrättelseinhämtning i skärgårds-/ och kustnära områden. De sex fartygen kommer att vara ombyggda och vara full operativa under 2020.

Fakta

Längd: 22 m

Bredd: 5,6 m

Djupgående: 1,9 m

Maxfart: 25 knop

Deplacement: 58 ton

Beväpning: 2 x tung kulspruta samt möjlighet att fälla sjunkbomber och minor

Motor: 2 st Deutz MWM

Framdrivning: Fast propeller

Besättning: 8  (varav 4 officerare)

Passiv sonar: Sonarsystem 911

Sonarbojar: Flergångsboj typ 225 och enångsbojar 114, 115, 116