Ubåtsräddningsfartyg HMS Belos

Med tryckkammare, helikopterplatta och dynamisk positionering har HMS Belos allt som krävs för att fullgöra sina uppgifter inom ubåtsräddning och avancerade dykuppdrag.

Ubåtsräddningsfartyget HMS Belos Foto: Försvarsmakten
NSRS på väg att tas upp på HMS Belos. Foto: Tomas Grotnik
Foto: Oklart
Hjälmdykare, våtklocka och undervattensfarkost från HMS Belos Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
En del av tryckkammarsystemet. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

HMS Belos byggdes i Nederländerna i början av 1980- talet, ursprungligen som en så kallad DSV, Diving Sup- port Vessel för transporter och brandbekämpning vid oljeplattformar. I dag utgör Belos tillsammans med undervattensfarkosten URF det svenska ubåtsräddningssystemet. HMS Belos kan genomföra dykning och undervattensarbeten med våtdykklocka eller med undervattensfarkoster.

Tack vare så kallad dynamisk positionering behöver HMS Belos inte ankra utan kan ligga still över till exempel en haveriplats genom en kombination av GPS, gyrokompass och roder- och bogpropellrar.

Fartyget är även utrustat med ett tryckkammarsystem 
för det fall då den räddade ubåtsbesättningen behöver
dekomprimeras. Fartyget har en helikopterplatta i fören
 och är fullt kompatibel med Natos system för ubåtsräddning, Nato Submarine Rescue System (NSRS).

HMS Belos tillhör Första ubåtsflottiljen i Karlskrona.

Fakta

Längd: 104,9 m

Bredd: 18 m

Djupgående: 5,1 m

Maxfart: 13 knop

Deplacement: 6 150 ton

Beväpning:

Motorer: 5 st MAN 9ASL 25/30-motorer dieselelektrisk drift

Effekt: 2 313 hk/per diesel

Framdrivning: Två roderpropellrar, tre bogpropellrar

Besättning: 40 man (varav 30 officerare)