Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 000 personer. Av dem är cirka 16 procent kvinnor och 84 procent män.

Soldater från Ing 2 under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 000 yrkesofficerare, och cirka 5 700 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 5 000 civila arbetstagare.

Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs av cirka 200 reservofficerare i aktiv tjänst, samt cirka 100 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän i aktiv tjänst vid årsskiftet.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 6 400 reservofficerare och cirka 3 900 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 21 700 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 50 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 100 600 8 500
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 200 600 4 600 
Reservofficerare aktiva 200 20 180
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän aktiva 100 30 70
Civila arbetstagare 5 300 2 100  3 200
       
 Totalt 19 900 3 350  16 550
       
       
Hemvärnets avtalspersonal 21 700 2 800 18 900
Tidvis tjänstgörande
gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid)
 3 900 400 3 500
Reservofficerare (ungefärligt antal)  6 400 200  6 200

 

Mer exakta siffror återfinns i årsredovisningen för 2016


Alla siffror från 2016-12-31

Personal per förband

Personalsiffror nedbrutna per förband, skolor och centrum finns på respektive enhets sidor.

Till enhetsvisaren