Produktionsledare och deltidssoldat

Efter avslutade studier tog Daniel Lund anställning som konsult på Military Work för att arbeta som produktionsledare på Volvo Lastvagnar i Göteborg. Detta kombinerat med anställning som deltidssoldat i Försvarsmakten.
– För mig känns det som en win-win-situation, säger Daniel Lund.

Daniel gjorde sin värnplikt på K3 i Karlsborg 2008 och fortsatte därefter i Försvarsmakten som soldat. I Försvarsmakten har han jobbat både i Sverige och i Afghanistan i flera omgångar. Den sista turen dit gjorde han 2012. Därefter utbildade sig Daniel till högskoleingenjör, varefter han landade på Volvo Lastvagnar. Arbetet på Volvo är både spännande och utvecklande, Daniel har ansvar för 30 personer och för att allting fungerar som det ska. Utöver den dagliga driften jobbar Daniel med att förbättra produktionen och utveckla både arbetsplats och personal. 

ett annat sätt

Daniel upplever att det är positivt med deltidsengagemanget i Försvarsmakten eftersom han där får möjlighet att öva sig i sitt ledarskap på ett annat sätt än i den civila världen. Situationerna är mer stressande i den militära kontexten och det gör att han växer och blir bättre i sin ledarroll även på Volvo. Dessutom upplever Daniel att det är positivt för honom att ta med sig det han lär sig inom sin civila roll tillbaka till Försvarsmakten.

Inga problem

– För mig känns det som en win-win-situation där jag drar stora nyttor av båda sidorna för att fortsätta utveckla både mig själv och mitt ledarskap. Även Military Work har ju en stor roll där och hjälper till att skapa kontakten ut till det civila, i mitt fall Volvo, säger Daniel.

Daniel har hittills inte stött på några problem att ta ledigt för att åka in och tjänstgöra i det militära. Han tror att det beror på att Volvo uppskattar att han bibehåller den kunskap han får från Försvarsmakten.