Rekryterades av hemvärnet efter lumpen

När Annelie Pettersson muckade från lumpen ville hon fortsätta göra en insats för samhället i kombination med ett civilt yrke. Då blev hon rekryterad till Hemvärnet.
– Det gav mig en möjlighet att fortsätta utvecklas inom Försvarsmakten vid sidan av mitt civila jobb. Jag tycker om det gröna livet, vår uniform representerar något att vara stolt över, säger Annelie.

Annelie Pettersson gjorde sin värnplikt 1998. Därefter började hon på Securitas och har stannat kvar i branschen sedan dess. Idag arbetar hon som hundförare på Estate Bevakning och har ett engagemang inom Hemvärnet sedan 1999. På frågan vad engagemanget i Hemvärnet ger Annelie personligen svarar hon: gemenskapen, gruppdynamiken och ledarskapsutvecklingen.

– Ledarskapsutbildningen innebär utveckling på alla plan med de kurser och övningar som Hemvärnet ger. Man lär sig att samarbeta med alla typer av individer och man bidrar till mångfalden som kvinna i Försvarsmakten. Förutom detta lär man sig att hantera konflikter samt ordning och reda. Man har utbyte av kunskap från det militära på det civila planet och vice versa, säger Annelie.

Förutom de generella kompetenserna och att man utvecklas som individ och tänjer på sina gränser har Annelie fått formell utbildning inom hundkunskap som är hennes specialistinriktning inom Hemvärnet, och även civilt numera.

Ordning och reda

Annelie tycker att hon har nytta av det hon har lärt sig i Försvarsmakten inom sitt civila jobb på Estate. Bland annat att hon har lätt att samarbeta med andra men har också nytta av den militära disciplinen – att man kommer i tid och håller ordning och reda i allt man gör. Säkerhetstänket är också någonting som sitter i ryggraden och som hon har nytta av inom bevakningsbranschen. På den yrkestekniska sidan har hon nytta av både vapenkompetens, skyddsvaktsutbildning och sjukvårdsutbildning. Erfarenheten av att arbeta med hunden som verktyg är också viktig. Eftersom hon är tränad att fatta beslut under stress upplever hon att hon har lättare att fatta snabba och korrekta beslut på vilken arena hon än befinner sig och oavsett situation.

Agerar istället för att reagera

– Jag agerar istället för att reagera på uppkomna situationer och jag är självgående. När man anställer en person med ett engagemang inom Försvarsmakten får man en person som har sunda värderingar och en god samarbetsförmåga på köpet. Bredden i Hemvärnet gör att företaget vinner något enormt på välutbildad personal som har goda rutiner. Den militära disciplinen följer med till det civila jobbet. Estate Bevakning är väldigt positivt inställda till mitt engagemang i Hemvärnet och löser alltid ut så jag får ledigt, så att jag kan få gå mina utbildningar och genomföra mina övningar, avslutar Annelie.