Hjälper kunder hitta kompetens från Försvarsmakten

Military Work hjälper civila företag med bemanning och rekrytering av personal med bakgrund inom Försvarsmakten.
– Alla som har genomgått Försvarsmaktens grundutbildning är fysiskt prövade, de har genomgått någon form av psykiska tester och de är inte straffade, det är en bra grundplåt för många arbetsgivare, säger Mikael Karlsson.

Kompetensförsörjningsföretaget erbjuder allt från traditionella rekryterings- och bemanningstjänster till mer specialiserade konsulter och executive search-tjänster. Military Works viktigaste konkurrensfördel är den inställning och attityd som en konsult från Military Work har med sig från Försvarsmakten. Oavsett krav på specifika kompetenser uppskattar alla arbetsgivare lösningsorienterade och ansvarstagande medarbetare. Att vara flexibel och självgående är viktiga egenskaper på dagens arbetsmarknad, egenskaper som välutbildade individer från Försvarsmakten besitter. Ett nära samarbete med Försvarsmakten och lokal närvaro är viktigt för Military Work som har lokalkontor i Malmö, Jönköping, Norrköping, Stockholm, Boden och Helsingfors.

 Mikael Karlsson menar att personer som har en bakgrund inom Försvarsmakten är högt uppskattade på arbetsmarknaden.

– Vi hjälper våra kunder att hitta kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga människor med bakgrund i Försvarsmakten. Militär tjänstgöring med goda vitsord tillsammans med ett pågående deltidsengagemang i Försvarsmakten utgör en god garant för just det.

Military Works kompetensförsörjning bygger på tre delar: en djup förståelse för kandidaters och medarbetares drivkrafter och värderingar, en god förståelse för den civila marknadens krav, utbildningar och erfarenheter och en unik förståelse och erfarenhet av Försvarsmaktens olika utbildningar, befattningar och verksamheter. Genom att sätta ihop dessa tre delar levererar man rätt kompetens till sina kunder, individen kan utvecklas både civilt och militärt genom ett fortsatt deltidsengagemang i Försvarsmakten och förbanden behåller och utvecklar sin deltidspersonal.

– Jag träffar många inom näringslivet som gärna vill kompetensförsörjas av individer som visar rätt inställning och attityd och man uppskattar den militära erfarenheten. En av anledningarna är den krävande utbildningen, med tuffa tester och utmaningar som soldaterna måste klara av. 

PÅLITLIG PERSONAL I ALLA SITUATIONER

Mikael Karlsson betonar de goda värdena med personal som har en väl genomförd militär bakgrund. Han nämner bland annat förmågan att arbeta i lag och ta ansvar, att alltid komma i tid och att lösa sin uppgift.

– Om du vill ha någon med den profilen så är en person med bakgrund i Försvarsmakten ett utmärkt val. Det finns en efterfrågan på den sortens karaktär och personlighet. Det spelar ingen roll om det är i en tjänst som bankman eller parkeringsvakt, säger Mikael Karlsson.

ETT UTVECKLANDE UTBYTE

Mikael Karlsson har själv ett deltidsavtal i Försvarsmakten och vet av egen erfarenhet vilka fördelar det har att då och då byta miljö och uppgifter.

– Jag kan ledsna på mina vanliga arbetsuppgifter, men när jag kommer iväg en helg eller en vecka på övning i skogen tillsammans med andra jag kan lära mig av, blir jag också bättre på mitt vanliga arbete. Dessutom får jag utbildning som jag kan applicera i mitt civila arbete.

AFFÄRSIDÉN

Mikael fick sitt första jobb som affärsjurist tack vare sin bakgrund som kustjägare. Nätverket av nya och gamla militärer blev så småningom affärsidén till Military Work: att vara en del av deras kunders konkurrenskraft genom att förse kunden med kompetent och pålitlig personal och därtill vara en naturlig brygga mellan militär tjänstgöring och civilt arbete. Genom att ha en bred bank av personal kan Military Work bistå företag med resurser och även hjälpa till att lösa eventuella problem när en person behöver vara ledig för att åka ut på övning.

– Vi hjälper företag att lösa deras kompetensförsörjning. Ofta börjar det med att vi levererar enskilda konsulter, men när de upptäcker vilken kvalité vi har på vår personal så brukar vi få ett större ansvar där vi kan kompetensförsörja i ett närmare samarbete med kunden. Vår erfarenhet är att vi kan skapa mest värde då vi arbetar långsiktigt med våra kunder, säger Mikael Karlsson. 

EN ANGELÄGENHET FÖR HELA SAMHÄLLET

Mikael Karlsson påpekar också vikten av att samhället tar tillvara på de utbildade soldaterna.

– Military Work finns för att vara en brygga mellan militär tjänstgöring och arbetsmarknad där individen kan gå fram och tillbaka. Många arbetsgivare har låg kunskap om Försvarsmakten och särskilt kring den höga utbildningsnivån på våra soldater och officerare.

Ser man det från andra hållet behöver man också fånga soldaterna för att få dem att se värdet i att ha en parallell karriär i Försvarsmakten och veta att det leder till en bra framtid utanför verksamheten.

– För att attrahera de bästa soldaterna in till Försvarsmakten behöver vi berätta att en väl genomförd militär tjänstgöring är en god grund för en fortsatt god civil karriär.