Brist på kunskap och kompetens – ett tillväxthinder för småföretagare

Som vd för Företagarna, Sveriges största företagarorganisation, företräder Günter Mårder 70 000 småföretagares intressen. Han menar att brist på rätt kunskap och kompetens är ett av deras största tillväxthinder.

– Samtidigt ser vi att fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen, så det är där man ska leta efter arbetstillfällen. Vi samverkar med Försvarsmakten för att hjälpa våra medlemmar att hitta rätt arbetskraft, säger Günter Mårder.

Företagarna vill uppmärksamma sina medlemsföretag på att Försvarsmaktens tidvis tjänstgörande personal är tillgängliga för anställning genom gemensamma informationsinsatser, nätverk och projekt. Dessutom sitter Företagarna med i Försvarsmaktsråd – både centralt och i regionerna runt om i landet.

 – Försvarsmaktens personal har kompetens som kan komma till nytta hos våra medlemmar. Samarbete, ansvarstagande och vilja att utvecklas är egenskaper som kännetecknar försvarsanställda och som många företagare uppskattar.