Centrala Försvarsmaktsrådets konferens

Här finner du material från konferensen i form av föreläsningar i video samt resultat från workshops.

Inspelning från Centrala Försvarsmaktsrådets årliga konferens 28 mars 2017