Exempel på samverkan inom kompetens- och personalförsörjning

Det Centrala Försvarsmaktsrådet bildades våren 2014 och där ingår Försvarsmakten, Företagarna, IBM, Almega, Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Handel, Sveriges universitet och högskoleförbund, Teknikföretagen och Arbetsförmedlingen.

Syftet med rådet är bland annat att samarbeta i frågor som kompetensförsörjning och kommunikation. I dagsläget finns det sju regionala försvarsmaktsråd: Norrbotten, Skaraborg, Småland, Blekinge, Halland, Östergötland och Gotland.  Vi planerar nu för att etablera råd också i Mälardalen och Västra Götaland/Göteborg.

Exempel på samverkan inom kompetens- och personalförsörjning

IBM

Sedan våren 2013 samarbetar IBM och Försvarsmakten om deltidssoldater där IBM rekryterar deltidssoldater till arbeten som IT-konsulter. De som antas får utbildning av IBM inom IT och konsultmannaskap och därefter får de jobba inom ett av Sveriges just nu största IT-projekt (Prio) med handledning av seniora IBM:are.

Företagarna

Företagarna driver tillsammans med Arbetsförmedlingen pilotprojektet Jobbsökarna tillsammans med Ing 2. Kortfattat går det ut på att Företagarna väljer ut arbetsförmedlare som sedan, tillsammans med företagarna arbetar med uppsökande verksamhet mot näringslivet.

Skaraborgs regemente

P 4 redogjorde för projektet yrkesmatchning av deltidssoldater som genomförs tillsammans med Arbetsförmedlingen. Syftet är att underlätta soldaternas vidare steg i arbetslivet. Soldaterna som avslutar sin befattningsutbildning kan, med stöd av Arbetsförmedlingen, gå in i yrkesintroduktionsanställning hos Försvarsmaktens partnerföretag i Skaraborg.

Västra Götalandsregionen

Skaraborgs sjukhus berättade att de sedan sommaren 2013 kapar arbetstoppar tack vare Trängregementets personal. Soldater som tjänstgör vid ambulansplutonen kan söka som vikarier inom ambulanssjukvården. De testas sedan både teoretiskt och praktiskt innan tjänstgöringsavtal träffas mellan Trängregementet, Skaraborgs sjukhus och den enskilde.