Centrala Försvarsmaktsrådets konferens

Centrala Försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen till konferensen ”Kompetensförsörjning - Meritvärde & Validering” torsdag den 15 mars 2018.

Konferensen kommer att behandla erfarenhetsutbyte inom validering, SEQF, utbildning och kompetensförsörjning.

Syftet med konferensen är att skapa kontakter och väcka nya idéer för att vinna gemensamma fördelar kopplat till kompetensförsörjning.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • arbetar med valideringsfrågor eller närliggande områden
  • är intresserad av frågor kring anställningsbarhet
  • vill veta mer om generella kompetenser
  • vill veta mer om SEQF och överföring av kvalifikationer
  • vill veta om en statlig myndighet kan bli en yrkeshögskola
  • är intresserad av hur en effektiv incitamentsstruktur fungerar och om det behövs
  • vill veta hur en attraktiv arbetsgivare, planerad karriärväxling och civilt meritvärde hänger ihop med krigets krav och hur det gynnar samhället som helhet

Till anmälan