Centrala Försvarsmaktsrådets konferens

Konferensen som skulle genomförts den 17 mars 2020 är inställd.