Centrala Försvarsmaktsrådets konferens

Centrala Försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen till konferensen ”Kompetensförsörjning – Meritvärde & Validering med fokus på generella kompetenser”. Konferensen äger rum den 19 mars 2019 klockan 09.00 till 17.00.

Dagen kommer vara fylld av intressanta föredrag, workshops och diskussioner.

Anmälan

I Centrala Försvarsmaktsrådet ingår Försvarsmakten, Sveriges kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Företagarna, Sveriges Universitet och Högskoleförbund samt Arbetsförmedlingen.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • arbetar med valideringsfrågor
  • är intresserad av frågor kring anställningsbarhet
  • vill veta mer om generella kompetenser
  • vill veta hur en attraktiv arbetsgivare, planerad karriärväxling och civilt meritvärde hänger ihop med krigets krav och hur det gynnar samhället som helhet