Centrala Försvarsmaktsrådets konferens

Centrala försvarsmaktsrådet hälsar dig välkommen till konferensen ”Totalförsvaret – samhällets kompetensförsörjning”. Konferensen äger rum den 17 mars 2020 på 7A Odenplan i Stockholm.

Konferensen kommer att behandla erfarenhetsutbyte inom validering, SEQF, utbildning och personal- och kompetensförsörjning. Syftet med konferensen är att skapa kontakter , väcka nya idéer och höja kompetens för att vinna gemensamma fördelar kopplat till kompetensförsörjning.

Vi försöker liksom förra året problematisera kring området generella kompetenser och synliggöra nya och etablerade modeller som i sin tur utgör viktiga kuggar i resultat av lärande. Det kommer finnas med ett tema av totalförsvar och hur det berör alla med fokus personal- och kompetensförsörjning och dess flöden.

Eftermiddagen består av tre workshops:

  • Generella kompetenser - rigga nationell organisation
  • Transportbranschen validering
  • Totalförsvaret och aspekter på personal- och kompetensförsörjning

Konferensen riktar sig till dig som arbetar eller är intresserad av:

  • Valideringsfrågor
  • Anställningsbarhet
  • Personalflöden
  • Överförbarhet av kompetenser mellan eller inom olika branscher
  • Generella kompetenser
  • Attraktiv arbetsgivare

Anmälan