”De har drivet vi söker”

När Claes Bergström, utbildningsansvarig och rekryteringscoach på Viasat, insåg att Viasat har liknande behov av personal som Försvarsmakten, föddes idén om ett samarbete. ”Det bör vara intressant för de flesta arbetsgivare att ha ett sådant här samarbete. Jag ser inte något hinder för någon arbetsgivare att hoppa på det här.” säger han.

Claes Bergström, Viasat Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Under våren kommer Viasat att besöka regementen i landet för att berätta vad Viasat har att erbjuda soldaterna i form av sysselsättning.

– Om det finns intresserade soldater som vill kombinera sin militära verksamhet med en karriär i ett av Sveriges största mediehus så garanterar vi dem en anställningsintervju hos oss. Man kan säga att de får ett försprång i rekryteringsprocessen, säger Claes Bergström.

GMU-utbildade har rätt profil

Claes Bergström menar att de som har genomgått GMU, grundläggande militär utbildning, har precis den profil som Viasat söker.

- Med den gedigna utbildning som erbjuds inom Försvarsmakten har de en bra grund att stå på. För att ens komma in i Försvarsmakten får de genomgå flera tester. Till viss del är de elitstyrkor. Är man i Försvarsmakten har man ett driv kan passa tider och har disciplin på ett positivt sätt.

Han går så långt som att likna sina 140 fältsäljare och 30 teamledare vid soldater och gruppchefer.

– Precis som inom försvaret handlar det om att utveckla sin grupp, skapa trivsel och framför allt – att ha ett driv. Inom försvaret lär man sig också disciplin och ordning och reda, vilket vi ser som en stor fördel även i vår verksamhet, säger han.

Samarbeten innebär stora fördelar

Claes Bergström menar att samarbetet med Försvarsmakten har två stora fördelar. Dels att Viasat har möjlighet att få bra personal. Dels att samarbetet innebär en insats för Försvarsmakten och en möjlighet att vara med och forma ungdomar.

– Jag har en väldigt positiv bild av hur Försvarsmakten utbildar sina soldater. Alla ute i organisationen tycker att det är riktigt häftigt när jag förklarar.

Flera synergieffekter

Att släppa iväg sina säljare på militära övningar ser han inte som något problem. Med en flexibel organisation kan allas scheman anpassas utifrån hur mycket personalen kan jobba. En annan synergieffekt är den geografiska aspekten, där både Försvarsmakten och Viasat har behov av personal från norr till söder.

– Tidigare har vi arbetat med de traditionella rekryteringskanalerna. Det här dök upp som en kanal vi inte har tänkt på, men ju mer vi jobbar tillsammans desto fler synergier ser vi, säger Claes Bergström.