”Vi är bryggan mellan det militära och arbetsmarknaden”

Military Work är ett rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserar sig på att rekrytera och hyra ut militärt utbildad personal. Företaget fångar upp de soldater och sjömän som behöver en ny huvudarbetsgivare efter 6-8 års tjänstgöring i Försvarsmakten samtidigt som de även rekryterar soldater för extrajobb vid sida av sin tjänstgöring i Försvarsmakten. Att sysselsätta de soldater som tjänstgör deltid i försvaret är en annan del av företagets verksamhet.

Mikael Karlsson, Military Work Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Mikael Karlsson menar att personer som har en bakgrund inom Försvarsmakten är högt uppskattade på arbetsmarknaden.

– Vi ger soldaten och officeraren en genväg till jobbet genom att översätta deras CV och ordna matchningen mellan profil och arbetsgivarens kompetenskrav. Jag träffar chefer inom näringslivet som säger att om man har en militär utbildning, så har man en intervju på deras företag.

En av anledningarna är den krävande utbildningen, med tuffa tester och utmaningar som soldaterna måste klara av.

− Alla som har genomgått GMU är fysiskt prövade, de har genomgått någon form av psykiska tester och de är inte straffade, det är en bra grundplåt för många arbetsgivare.

Pålitlig personal i alla situationer

Mikael Karlsson betonar de goda värdena med personal som har en väl genomförd militär bakgrund. Han nämner bland annat förmågan att arbeta i lag och ta ansvar, att alltid komma i tid och att lösa sin uppgift.

– Om du vill ha någon med den profilen så är en person med bakgrund i Försvarsmakten ett utmärkt val. Det finns en efterfrågan på den sortens karaktär och personlighet. Det spelar ingen roll om det är i en tjänst som bankman eller parkeringsvakt, säger Mikael Karlsson.

Ett utvecklande utbyte

Mikael Karlsson har själv ett deltidsavtal i Försvarsmakten och vet av egen erfarenhet vilka fördelar det har att då och då byta miljö och uppgifter.

– Jag kan ledsna på mina vanliga arbetsuppgifter, men när jag kommer iväg en helg eller en vecka på övning i skogen tillsammans med andra jag kan lära mig av, blir jag också bättre på mitt vanliga arbete. Dessutom får jag utbildning som jag kan applicera i mitt civila arbete.

Military Works affärsidé

Mikael fick sitt första jobb som affärsjurist tack vare sin bakgrund som kustjägare. Nätverket av nya och gamla militärer blev så småningom affärsidén till Military Work: att vara en del av deras kunders konkurrenskraft genom att förse kunden med kompetent och pålitlig personal och därtill vara en naturlig brygga mellan militär tjänstgöring och civilt arbete. Genom att ha en bred bank av personal kan Military Work bistå företag med resurser och även hjälpa till att lösa eventuella problem när en person behöver vara ledig för att åka ut på övning.

– Vi erbjuder allt från chefsjobb på stora företag till enklare extrajobb som kan passa bra under lediga perioder från försvaret. Sen kan vi hjälpa till med riktade jobb för någon som är i början av karriären – det kan vara ett arbete som passar bra ihop med gymnasieutbildningen eller ett arbete i en bransch som man är nyfiken på och vill veta mer om, säger Mikael Karlsson.

En angelägenhet för hela samhället

Mikael Karlsson påpekar också vikten av att samhället tar tillvara på de utbildade soldaterna.

– Military Work finns för att vara en brygga mellan militär tjänstgöring och arbetsmarknad. Många arbetsgivare har dålig kunskap om Sveriges insatsförsvar och särskilt kring den höga utbildningsnivån på våra soldater och officerare.

Ser man det från andra hållet behöver man också fånga soldaterna för att få dem att se värdet i att ha en parallell karriär i Försvarsmakten och veta att det leder till en bra framtid utanför verksamheten.

– För att attrahera de bästa soldaterna behöver vi också berätta att de kan få ett bra jobb när de kommer utanför Försvarsmakten.