Smartare anställning – ett samverkansprojekt mellan IBM och Försvarsmakten

Försvarsmakten vill hjälpa unga medarbetare att kombinera en civil karriär med sin deltidstjänstgöring. Först ut är ett samarbete med IT-jätten IBM – som tog initiativet till projektet ”Smarter employment” – smartare anställning - där deltidstjänstgörande tas in som konsulter i företaget.

Marianne Kjellberg, IBM Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Marianne Kjellberg på IBM ser flera fördelar med att rekrytera personer som utbildats och tjänstgör inom försvaret.

– Genom att rekrytera personer som är utbildade inom Försvarsmakten får vi mycket på köpet. Vi vet att de har god förmåga att samarbeta och ett stort ansvarstagande överlag. Dessutom är de bra på att snabbt identifiera lösningar – något vi på IBM sätter stort värde på, säger hon.

Bakvägen in i företaget

Pilotprojektet ”Smarter employment” startade 2013 med att personer som redan tagit en anställning som deltidssoldater i Försvarsmakten bjöds in till informationsträffar hos IBM. De som var intresserade fick sedan söka tjänsterna och genomgå en del av de ordinarie tester som IBM använder i samband med rekryteringar.

– Flera delar i deras rekryteringsprocess stämmer med hur vi alltid går tillväga när vi anställer. Vi ställer höga krav även på alla våra konsulter, men för denna grupp ser kraven på förkunskaper lite annorlunda ut. Man kan nog säga att det är en möjlighet att komma in bakvägen i IBM, säger Marianne Kjellberg.

I september 2013 gjorde fyra personer sin första arbetsdag på IBM:s kontor i Stockholm. Kvartetten jobbar – med vägledning av mer seniora IBM:are – med att testa, anpassa och införa ett gemensamt affärssystem, PRIO, i Försvarsmakten. Samtidigt är de fyra konsulterna anställda som deltidssoldater i Försvarsmakten. Periodvis är de tjänstlediga från IBM för att delta i utbildningar, övningar och insatser inom Försvarsmakten.

– Vi på IBM får konsulter som kan utvecklas och växa med uppgiften både i sin roll på IBM och genom att utvecklas och utmanas i försvaret, säger Marianne Kjellberg.

Inte konstigare än att vara föräldraledig

Några egentliga problem med att ha anställda som också tjänstgör i Försvaret har IBM inte identifierat. Planeringen av tjänstgöringen i Försvarsmakten sker med god framförhållning vilket gör det är lätt att planera verksamheten.

– För oss på IBM är den här kombinationen av karriärer egentligen inte konstigare än att ha personal som är föräldralediga. Det bygger på samma principer, säger Marianne Kjellberg.

Socialt ansvarstagande

Att hitta den rätta kompetensen är inte det enda skälet till att IBM tagit initiativ till ”Smarter employment”.  Socialt ansvarstagande är en av IBMs grundvärderingar och satsningen passar väl in som en del av företagets CSR-arbete. Hittills har pilotprojektet fått stor uppskattning inom företaget.

– Med den här satsningen får företaget möjlighet att ge tillbaka till samhället. Internt har projektet fått mycket uppskattning. Många ser det som en möjlighet att utvecklas både som företag och som samhällsmedborgare, säger Marianne Kjellberg.

Möjlighet att använda liknande samarbete i andra länder

Det är inte bara är här i Sverige som försvaret kämpar för att rekrytera personer till deltidstjänstgöring. Även andra länder har samma problem. Men goda samarbeten mellan Försvarsmakten och näringslivet och projekt som ”Smarter employment” kan bidra till att lösa problemet.

På IBM väntar man nu nyfiket på utfallet av projektet. Blir det positivt kan IBM tänka sig att införa liknande samarbeten även i andra länder.

Redan nu har sökandet efter fler personer som är intresserade av en kombinerad karriär startat. Under hösten 2013 genomförde IBM en informationsträff på Ledningsregementet i Enköping och fler informationsträffar är inplanerade på förband runt om i landet.

 

FOTNOT: Från januari 2014 utvärderas ”Smarter employment” och de fyra medarbetarna i pilotprojektet har chans till tillsvidareanställning på IBM, parallellt med fortsatt tidvis tjänstgöring inom Försvarsmakten.