Kontakt till förband i utlandet

LA 02 i Liberia. En fungerande postgång är viktig för soldaterna i utlandstjänst. Foto: Försvarsmakten

Telefon

Har det hänt något på hemmafronten som gör att du omgående måste komma i kontakt med förbandet i insatsområdet, ring till vakthavande befäl (VB). 

Det är viktigt att du uppger följande när du ringer till VB:

  • Din anhörigas namn och insats
  • Vem du är och hur ni står i relation till varandra
  • Ditt telefonnummer
  • Vad som har hänt

För FN-insatsen i Mali (Minusma):

VB ATS (vakthavande befäl armétaktiska staben) 08-788 99 89

För Övriga insatser, enskilda insatser och militärobservatörer:

VB ATS (vakthavande befäl armétaktiska staben) 08-788 99 92

VB FTS (vakthavande befäl flygtaktiska staben) 08-788 78 99

VB MTS (vakthavande befäl marintaktiska staben) 08-788 96 95

Postservice

Om du vill skicka post till något av insatsförbanden hittar du adressuppgifter här.

Våra rotationsförband har regelbunden postförbindelse med Sverige. I krigszoner kan postgången dock bli oregelbunden.

Afghanistan

Adress för brev och paket:

Grad, efternamn och förnamn
SWECON FS XX/MeS
UBERFELDTPOST
64298 DARMSTADT
Tyskland

Mali (Minusma)

Adress och porto gällande brev:

Post adresseras till en av följande adresserna beroende på var mottagaren är stationerad, med nummer och namn.

MaliXX 123 Karl Karlsson 
Timbuktu 
SWECON 
NAPO 64
190 50 Stockholm-Arlanda

MaliXX 456 Nils Nilsson
Bamako
SWECON
NAPO 68
190 50 Stockholm-Arlanda

Exempel: Mali 04, Befattningsnummer, För- och efternamn (alltså inte 123 eller 456). Därefter  adressen – beroende på var soldaten är stationerad.

Komplett avsändare ska skrivas på baksidan av kuvertet.

Obs! Skriv inte Mali som mottagarland i adressen. Skriv enbart "190 50 Stockholm-Arlanda" som i exemplet ovan.

Porto: Frankeras med normalt svenskt porto. Endast A-post. Brev/vykort läggs på vanlig gul brevlåda.

Restriktioner och bestämmelser:

Brev upp till 2 kg enligt postens bestämmelser får skickas. Brev som inte uppfyller kraven kommer att returneras till avsändaren.

Paket: Inte tillåtet att skicka.

Kontaktinformation

För akut kontakt med personal ute i de internationella insatserna, kontakta vakthavande befäl i Försvarsmakten eller någon av försvarsgrensstaberna.

Till kontaktuppgifter