Försvarsmaktens veterancentrum

Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för veteran- och anhörigverksamhet. Veterancentrum säkerställer information, vägleder och ger kompletterande stöd till Försvarsmaktens veteraner och deras anhöriga före, under och efter insats.

Veteraner blir lagstadgat uppföljda i fem år efter avslutad insats och Försvarsmaktens Veterancentrum verkar för att utlandsveteranerna ska få uppskattning för sina insatser samt att insatsen ska vara meriterande i samhället. Enheten initierar även forskning inom området.

Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete vid förband, skolor och centrum kompletteras av Försvarshälsan, ideella samarbetsorganisationer och samhället i stort.

Kontakta veterancentrum genom att mejla veterancentrum@mil.se.