stöd och rehabilitering

Det är viktigt för oss att du mår bra oavsett om du fortfarande tjänstgör hos Försvarsmakten eller har gått vidare. Om du inte mår bra finns hjälp att få, antingen hos oss eller från den civila vården.

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dig som gjort en insats i utlandsstyrkan, oavsett om du fortfarande tjänstgör hos oss eller inte. Foto: Försvarsmakten

Försvarshälsan och företagshälsovård

Alla arbetsgivare i Sverige har ett lagstadgat ansvar för att ge sina anställda den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver. Inom Försvarsmakten är det Försvarshälsan som bedriver företagshälsovård och det är i första hand dit du ska vända dig om du är anställd hos oss och har problem med fysisk eller psykisk ohälsa. Det gäller oavsett om det är en skada du dragit på dig på kontoret, eller om det är en sådan som du fått när du burit vapen. Om det behövs kan Försvarhälsan skriva en remiss och skicka dig vidare till den civila vården.

Av Försvarshälsan kan du få hjälp att komma tillbaka till ditt arbete hos oss om du är sjukskriven. Det kan handla om viss medicinsk vård, psykologisk rådgivning eller att göra anpassningar av arbetsplatsen.

Är du inte anställd hos oss tar du kontakt direkt med din civila vårdgivare eller med din nya arbetsgivares företagshälsovård. Om du har frågor om vårdkontakten kan du alltid vända dig till någon av våra veteransamordnare, läs mer på sidan Råd och vägledning.

För dig som har tjänstgjort i militär internationell insats

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dig som gjort en insats i utlandsstyrkan, oavsett om du fortfarande tjänstgör hos oss eller inte. Det ansvaret är stadgat i lag. Under de första fem åren efter att våra veteraner kommit hem har vi rutiner för att upptäcka psykisk eller fysisk ohälsa som uppkommit under eller efter insatsen. Mer information om att återvända från utlandstjänst hittar du i broschyren Före, under, efter (pdf, nytt fönster).