Stöd i kris - en del av Försvarsmaktens ansvar

Vi arbetar aktivt för att de som är eller har varit på internationell militär insats ska må bra, både före, under och efter insatsen. För den som inte mår bra finns hjälp att få.

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dem som gjort en insats i utlandsstyrkan. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dem som gjort internationell militär insats, oavsett om de fortfarande tjänstgör hos oss eller inte. Det ansvaret är lagstadgat. Under de första fem åren efter insatsen har Försvarsmakten ett aktivt uppföljningsansvar, vilket innebär att vi som arbetsgivare kontaktar vår personal för att kunna upptäcka fysisk och mental ohälsa.

Mer information om att komma hem från internationell militär insats hittar du i broschyren Internationell militär insats - före/under/efter.

Hit kan du vända dig om du är orolig

Svenska soldathemsförbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna är ideella organisationer som finns till för att ge råd och stöd. Försvarsmakten har avtal med dem. Du kan också ringa till lokal anhörigsamordnare på ansvarigt förband för respektive insats för att få råd. Du når dem via växeln. 

Råd och allmän information

Försvarsmaktsanställd personal och veteraner är svenska medborgare som genomför internationell militär insats på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Därmed ska de i första hand, använda svenska samhällets resurser vid behov av stöd.

Vid behov av mer omfattande stöd (både fysisk och psykisk ohälsa) - kontakta vårdcentralen, akutsjukvård eller vårdguiden (1177). Där finns läkare, kuratorer och psykologer - akut alternativt bokad läkartid.

Kommunen har bland annat familjestöd och parrådgivning, landstinget har sjukvård - hälso- och vårdcentraler samt rehabilitering (läkare, kuratorer, psykologer med mera). Svenska kyrkan har familjerådgivning.

Försvarsmakten, Invidzonen, Svenska soldathemsförbundet, Fredsbaskrarna och SMKR är komplement till det stöd som ska tillhandahållas av det svenska samhället.

Grunden till allt behov av stöd (oavsett typ) i en kommun finns i socialtjänstlagen. När någon är i behov av stöd vänder sig individen till socialtjänsten i den kommun där personen är bosatt/ befinner sig. Socialsekreterare alternativt biståndshandläggare (för mer handfast hjälp) gör en utredning och godkänner eller avslår ansökan om stöd. Eventuellt avslag går att överklaga. Individen eller familjen måste må dåligt för att den ska få särskilt stöd. Socialtjänsten prövar behovet över individens förmåga samt behovet i förhållande till familjens övriga nätverk.

Akut hjälp

Ring 1177 om ni är i behov av akut hjälp.