När våra anställda åker på internationell militär insats blir även deras anhöriga påverkade. Ofta finns det frågor som rör tiden både före, under och efter insatsen. Om du själv anser att du är anhörig till en anställd i Försvarsmakten räknas du som anhörig. Den anställde får även ange två närmast anhöriga som blir Försvarsmaktens kontaktpersoner. Dessa två blir kontaktade om något skulle inträffa samt de som får inbjudan till anhörigträffar.

Lokala anhörigsamordnare

Försvarsmakten finns till hands för våra anställda och deras anhöriga. Det är viktigt för oss.
Vid varje förband eller organisationsenhet finns lokala anhörigsamordnare. De ordnar träffar och aktiviteter för anhöriga. Om du har frågor är det i första hand till din lokala anhörigsamordnare du ska vända dig.

Försvarsmaktens veterancentrum har det övergripande ansvaret för stödet till anhöriga.

Träffar för anhöriga

Försvarsmakten anordnar informationsträffar för anhöriga. De sker både före och under insatsen och ibland i samband med att förbandet kommer hem.

Vid träffarna informerar Försvarsmakten om våra insatsområden, vad som sker där och hur internationell tjänstgöring fungerar. Vi informerar om hur tjänstgöringen kan påverka den anställda som befinner sig utomlands och även de som är kvar hemma. Vi berättar också om det stöd Försvarsmakten erbjuder anhöriga vid en krissituation.

Informationsträffarna är ett tillfälle för anhöriga att ställa frågor till oss och att träffa andra som befinner sig i samma situation. De ideella organisationerna Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet informerar även om vad de erbjuder.

Under insatstiden kommer representanter från förbandet hem till Sverige för att berätta om verksamheten och visa bilder.

Kontaktinformation

För akut kontakt med personal ute i de internationella insatserna, kontakta vakthavande befäl i Försvarsmakten eller någon av försvarsgrensstaberna.

Till kontaktuppgifter

Veteran- och anhörigchatt

Invidzonens chatt är öppen varje torsdag och söndag kväll. Där får du tillfälle att ställa frågor till en mentor som har erfarenhet från insats på hemmaplan. Sista torsdagen i månaden får du även möjlighet att chatta med en veteran som har erfarenhet från insatsområde.

Läs mer