Krismeddelanden

Just nu finns inga krismeddelanden. Vid krissituationer lämnar Försvarsmakten information via denna sida.