Nationella händelser

Sammanfattningar av händelser inom Sverige och i närområdet.

Här publiceras en sammanfattning av insatser och händelser i Sverige och i närområdet. Även viss större övningsverksamhet redovisas.

Det kan exempelvis röra sig om att Försvarsmakten stödjer polisen i att hitta en försvunnen person ute i skogen eller att marinen tar hand om en gammal sjömina som flutit iland.

Händelser

Prenumerera
 • SAMMANFATTNING VECKA 7, 2019

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Militärregionerna har stöttat Polismyndigheten vid eftersök av försvunnen person.

 • SAMMANFATTNING VECKA 6, 2019

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat Polismyndigheten inom ramen för explosivämnesamnestin.

 • SAMMANFATTNING VECKA 5, 2019

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat Polismyndigheten inom ramen för explosivämnesamnestin.

 • SAMMANFATTNING VECKA 2, 2019

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Militärregionerna har genomfört regional samordning samt stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 51, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har genomfört regional samordning samt stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 50, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt. Marinen har stöttat polismyndigheten med dykresurser.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har genomfört regional samordning samt stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 46, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet som marinen genomför dygnet runt, året runt. Marinen har stöttat polismyndigheten med dykresurser.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer samt ammunitionsröjning.

 • SAMMANFATTNING VECKA 41, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 39, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 38, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Lördagen den 15 september genomfördes marinens dag på Berga Örlogsbas för allmänheten.

  Måndag kväll den 17 september stöttade tre enheter ur marinen vid en sjöräddningsoperation vid Landsort söder om Stockholm.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 36, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Militärregionerna har stöttat polismyndigheten med eftersök av försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING VECKA 33, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Flygvapnet har under en längre period stöttat civila samhället i brandbekämpning i Sverige. Stödet har bestått av personaltransporter, vattenbombning, materielstöd och personalstöd. Flygvapnets resurser har nu återgått till ordinarie basering.

  Sedan början på maj har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten vid 91 tillfällen med brandbekämpning. Detta har skett med både flyg-och markresurser.

 • Sammanfattning vecka 29, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Sedan början på juli har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten vid 27 tillfällen med brandbekämpning. Detta har skett med både helikopter-och markresurser.

 • Sammanfattning vecka 28, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet Marinen genomför dygnet runt, året runt. HMS Visby har samövat med enheter ut finska och brittiska marinen. HMS Visby deltog även vid finska marinens 100 års jubileum i Åbo.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under perioden har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid flertalet tillfällen.

  Försvarsmakten har även stöttat Polismyndigheten med eftersök efter försvunna personer.

 • Sammanfattning vecka 27, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under perioden har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid flertalet tillfällen. Detta har skett med både helikopter-och markresurser.

  Försvarsmakten har även stöttat Polismyndigheten med eftersök efter försvunna personer.

 • SAMMANFATTNING, VECKA 26 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under juni har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid flertalet tillfällen. Detta har skett med både helikopter- och markresurser.

  Försvarsmakten har även stöttat Polismyndigheten med eftersök efter försvunna personer.

 • Sammanfattning, vecka 25 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under juni har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid flertalet tillfällen. Detta har skett med både helikopter-och markresurser.

 • SAMMANFATTNING, VECKA 24 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Delar av den svenska marinen deltar i den internationella övningen Baltops i sydöstra Östersjön.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och vatten och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under juni har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten vid tolv tillfällen med brandbekämpning. Detta har skett med både helikopter- och markresurser.

 • SAMMANFATTNING, VECKA 22 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet som marinen genomför dygnet runt, året runt. Större delen av den svenska marinen och delar av flygvapnet deltar i  övningarna Swenex och Flygvapenövning 18  som pågår under vecka 21 och 22.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under perioden har Försvarsmakten stöttat räddningstjänsten vid åtta tillfällen med brandbekämpning. Detta har skett med både helikopter-och hemvärnsresurser.

  Under vecka 21 och 22 genomför delar av armén övning Våreld i området runt Skövde och Kvarn. Totalt kommer cirka 2 000 personer delta.

 • Sammanfattning, vecka 21 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt. HMS Koster deltar i den internationella minröjningsövningen Open Spirit. Större delen av den svenska marinen och delar av flygvapnet deltar i övningarna Swenex och Flygvapenövning 18 som pågår under vecka 21 och 22.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Försvarsmakten i militärregion Mitt har stött Polismyndigheten med eftersök efter försvunnen person i Västerås. Militärregion Mitt har även stött Räddningstjänsten med brandbekämpning i Skinnskatteberg. Försvarsmakten i militärregion Nord har fortsatt stödja Haparanda kommun med byggandet av barriär.

  Under vecka 21 och 22 genomför delar av armén övning Våreld i området runt Skövde och Kvarn. Totalt kommer cirka 2 000 personer delta.

 • Sammanfattning, vecka 20 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt. HMS Koster deltar i den internationella minröjningsövningen Open Spirit.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Försvarsmakten i Militärregion Mitt har stöttat Polismyndigheten i eftersök efter försvunnen person i Gävleborg.

  Försvarsmakten i Militärregion Nord stödjer Haparanda kommun med personal ur elfte hemvärnsbataljon. Försvarsmakten har efter hemställan från Finland beslutat att finsk militär stödjer Haparanda kommun med mobil barriär.

 • Sammanfattning, vecka 18 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Försvarsmakten i militärregion Mitt stödjer Polismyndigheten med trafikreglering enligt stödförordningen.

 • Sammanfattning, vecka 17 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Försvarsmakten har deltagit i ett stöd till Räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i övning Svea tillsammans med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

 • Sammanfattning, vecka 16 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Under vecka 15-16 genomförde chefen för Fjärde sjöstridsflottiljen en ubåtsjaktsövning i Stockholms skärgård. Deltagande har varit ett 20-tal fartyg (cirka 500 personer) samt helikopter och flyg. Övningen har engagerat alla marina förband samt internationellt deltagande från Frankrike, USA och Finland.

  Marinchefen Jens Nyqvist samt Första ubåtsflottiljens fartyg HMS Belos har medverkat vid minnesceremoni för 75-årsminnet av HMS Ulvens förlisning. HMS Ulven förliste till följd av att hon gick på en mina utanför ön Stora Pölsan i Göteborgs skärgård 15 april 1943.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning, vecka 15 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med örlogsfartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Detta är verksamhet marinen genomför dygnet runt, året runt.

  Under torsdagen den 12 april startar Fjärde sjöstridsflottiljens ubåtsjaktövning i Stockholms södra skärgård. I övningen ingår stora delar av den svenska marinen samt finska, franska och amerikanska enheter.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och i sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Under perioden har Försvarsmakten lämnat stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) vid ett tillfälle.

 • SAMMANFATTNING VECKA 9, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg och fartyg i- och över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och sjöarenan och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Årets stora vinterövning Vintersol 18 närmar sig. Under de senaste veckorna har pansarbataljonen från Norrbottens regemente och artilleribataljonen från Artilleriregementet förberett sig genom bataljonsövningar på Bodens södra skjutfält.

  Marinen och flygvapnet genomför övningar tillsammans med utländska förband.

  Internationellt
  Under måndagsförmiddagen utsattes den svenska Malistyrkan för en attack i närheten av Soumpi, sydväst om Timbuktu. En improviserat tillverkad bomb, en IED, detonerade under förbandets patrull och skadade fordonet. Ingen personal har rapporterats fysiskt skadad.

 • SAMMANFATTNING VECKA 8, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Tester av skidor som ingår i helikopter 16-systemet har påbörjats, skidor som innebär ökad förmåga att landa där bärigheten är dålig.

  Internationellt

  Säkerhetsinspektionen genomförde tillsyn och inspektion av malistyrkans verksamhetssäkerhet under föregående vecka. På uppdrag av överbefälhavaren genomförs årligen ett 20-tal inspektioner av Försvarsmakten, såväl nationellt som internationellt.

 • SAMMANFATTNING VECKA 7, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • SAMMANFATTNING VECKA 5, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. 44:e röjdyksdivisionen stödjer Polismyndigheten Västra Götaland med sök. Marinstridsdagarna genomförda i Karlskrona och på Berga.

  Under perioden har svenska marina enheter samövat med franska örlogsfartyg i Östersjön.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg tillhörande Ryssland över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • SAMMANFATTNING VECKA 4, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Under vecka 3 och vecka 5 genomförs ledningsövning Geltic Bear i Enköping. Övningen syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda enheters verksamhet.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg tillhörande USA och Ryssland över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • SAMMANFATTNING VECKA 2, 2018

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden genomfört stöd till Polismyndigheten med ett eftersök i Norrköping.

 • SAMMANFATTNING VECKA 51, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i en ammunitionsröjningsinsats för att stödja Polismyndigheten vid ett bostadsbygge i Kviberg. Insatsen initierades men hann aldrig genomföras. Polismyndigheten har avslutat ärendet.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 50, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden inte deltagit i eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 49, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Under perioden har medaljceremoni genomförts i Göteborg för
  hemkommande styrka från insatsen ME05 i Adenviken utanför Somalias
  kust. Förbandet har tidigare mottagit en Europeisk samt Nederländsk medalj för insatsen.

  Försvarsmakten har deltagit i ett eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska
  flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt
  förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 48, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Under perioden genomfördes medaljceremoni för FS33 i Halmstad.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 47, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs
  hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen har genomfört en beredskapsövning i Gotska sjön, i övningen medverkade bland annat delar av flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

  Helikopterflottiljen avdelade helikopterstöd till Räddningstjänsten för att
  undsätta en skadad plåtslagare strandsatt i toppen på en hög skorsten i Mjölby.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 45, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Tredje sjöstridsflottiljen har bedrivit samövningen med den tyska flottan i Östersjön.

  Försvarsmakten har deltagit i två eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

 • Sammanfattning VECKA 43, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen röjde en lysraket i närheten av Grebbestad.

  Hemvärnet har deltagit i två eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Försvarsmakten har även lämnat stöd till Polisregion Bergslagen.

  Försvarsmakten deltog vid firandet av FN-dagen, ceremonin genomfördes vid FN-monumentet på Djurgården i Stockholm.

 • VECKA 41, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer och med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Flygvapnet deltar med åtta Jas-39 Gripen och ett radarspaningsflygplan i den finska flygvapenövning Ruska 17. Flygplanen är baserade både i Finland och i Sverige.

  Garnisonens dag genomfördes i Boden den 7 oktober. En stridsförevisning genomfördes med bland annat jägarsoldater, stridsvagnar, stridsfordon, luftvärn, archer och helikoptrar.

 • VECKA 40, 2017

  Under perioden har Försvarsmaktsövningen Aurora 17 avslutats.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer och med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. 

  Marinen har även inom ramen för sjöövervakningsoperation omhändertagit/röjt ytterligare två minor i område Tjärven i Stockholms norra skärgård.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Armén har under perioden utfört ett ammunitionsröjningsuppdrag och Hemvärnet har deltagit i ett eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

 • VECKA 38, 2017

  Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår och har under aktuell period fokuserat på operativa transporter.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen är fortsatt
  delaktig i övningen Northern Coasts (NOCO) i södra Östersjön. Genom att delta övar Försvarsmakten på förmågan att verka tillsammans med andra nationer, både i internationella insatser och i Östersjön.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • VECKA 37, 2017

  Under perioden har Försvarsmaktsövning Aurora 17 startat, övningen är den största av sitt slag i Sverige på över 20 år.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Övningen Northern Coasts påbörjades under perioden. Syftet med övningen är bland annat att utöka Försvarsmaktens förmåga att verka tillsammans med tredje part, både i internationella insatser och i Östersjön. Under veckan besökte Försvarsministern Peter Hultqvist stöd- och ledningsfartyget HMS Carlskrona.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten. Stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen genomförde en planerad landning på Gotländsk väg. Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Stridsgruppen Gotland har börjat arbetet mad att utveckla luftförsvarsförmågan enligt beslut från Riksdagen.

 • VECKA 36, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Under helgen genomfördes marinens dag vid Berga örlogshamn, drygt 6000 personer uppskattas ha besökare evenemanget.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • VECKA 35, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs
  hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. En minröjningsoperation har genomförts mellan 21 och 30 augusti, under operationen röjdes 10 minor från första världskriget.

  Försvarsmakten har under perioden genomfört samverkan med landshövdingarna och polis inom militärregion syd. Temat var Totalförsvaret med fokus på det civila försvaret. Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Försvarsmakten har genomförts sin huvudflygdag på F21. Utöver flygvapnet deltog även enheter från Artilleriregementet, Norrbottens pansarbataljon och arméns jägarbataljon.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten. Vid två tillfällen har överträdelser mot tillträdesförordningen utförts av främmande makt.

 • VECKA 34, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Ett finskt sjöövervakningsfartyg (UUSIMAA) har under en begränsad tid genomfört sjöövervakning tillsammans med svenska marinen i södra Östersjön.

  Ett av marinens fartyg har deltagit i en sjöräddningsinsats och en pågående minröjningsoperation under perioden.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Rotation har genomförts av förband på Gotland.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 33, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 32, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning. Stöd har givits till polismyndigheten i form av ammunitionsröjningskompetens.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 31, 2017

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunnen person samt bidragit med ett stöd till Räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

  Under perioden har svenskt flyg identifierat utländska fartyg i Östersjön.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

 • VECKA 30, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två (2) eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

 • VECKA 29, 2017

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i fyra (4) eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Försvarsmakten har även lämnat stöd till räddningstjänsten vid brand i Båstad och vid skogsbrandsbekämpning i Karlskogaområdet.  

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

  Flygvapnet har under perioden genomfört en visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 10, 2017

  Försvarsmakten har med hemvärnsbataljoner under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor. Eftersöken genomfördes i områdena kring Smedjebacken i Dalarna och Ludvika.

  Den mina som upptäcktes i Stockholms södra skärgård röjdes under torsdagen med gott resultat. Minan röjdes av röjdykare tillhörande 42:a minröjningsdivisionen.

  Under perioden har Försvarsmakten deltagit med marina enheter i en minröjningsövning i Kielbukten, tillsammans med Polen och Tyskland.

 • Vecka 9, 2017

  Försvarsmakten har med hemvärnsbataljoner under perioden deltagit i fyra eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor. Eftersöken genomfördes i områdena runt Härnösand, Burträsk och Riksgränsen.

  44:e röjdykardivisionen har lämnat stöd till polismyndigheten i Göteborg. Stödet avsåg skrovundersökning av fartyget M/S El-Frida i Göteborgs hamn inför kung Carl XVI Gustav, prins Carl Philip och Kanadas generalguvernörs besök.

 • Vecka 8, 2017

  Försvarsmakten lämnar genom hemvärnsbataljoner stöd till samhället vid eftersök av försvunna personer. Under innevarande period genomfördes ett eftersök i området Militärregion nord i samverkan med Polismyndigheten som satte in helikopter i sökandet.

  Den 17 februari lämnade personal ur förbandet Ing 2 stöd till polisen i Huskvarna med anledning av omhändertagande av rökhandgranat.

  Under den gångna veckan genomfördes en samövning mellan korvetten HMS Härnösand från Tredje sjöstridsflottiljen och den amerikanska kryssaren USS Hue City på internationellt vatten utanför Gotland under hennes vistelse i södra Östersjön. Det svenska och det amerikanska fartyget genomförde gemensamma övningsmoment vilket ledde till goda resultat för båda parter. Denna samövning är rutinverksamhet när en nations örlogsfartyg passerar en annan nation och kan antingen ses som en artighet mellan nationer men också som en viktig del i att samöva sina militära enheter med andras.

  Flygvapnet har under perioden genomfört tre visuella identifieringar av ryskt flyg över Östersjön i internationellt luftrum.

 • Vecka 6, 2017

  Under perioden avslutades den årliga ledningsövningen för landets hemvärnsbataljoner, Geltic Bear, i Enköping. Geltic Bear går ut på att öva olika typer av samverkan; med på plats fanns förutom hemvärnsbataljoner även militärregionala staber från Försvarsmakten och även vissa civila myndigheter.

  Försvarsmakten har övat med Polismyndigheten. Övningen omfattande stöd med medeltung helikopter.

  Under perioden skadades en helikopterpilot i samband med en övning med Luftstridsskolan (LSS). En större fågel kolliderade med helikoptern och skadade piloten i ansiktet. Den andra piloten ombord landade helikoptern och den skadade fördes till sjukhus för vård. Divisionen övade mörkerflygning med helikopter 15 i området kring Sveg.

  Försvarsmakten har under den senaste veckan lämnat stöd till samhället inom ramen för LSO vid ett tillfälle. Det gällde ett eftersök i Solberga utanför Örnsköldsvik.

 • Vecka 5, 2017

  Försvarsmaktens har under den senaste veckan inte lämnat något stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor eller stödförordningen.

  Luft

  Flygvapnet har genomfört en visuell identifiering av ett ryskt flygplan, i internationellt luftrum över Östersjön.

  Mark

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Övrigt

  I övrigt fortgår fortsatt planering för Försvarsmaktsövningen Aurora 17, vilket är den största övningen på mer än 20 år. Försvarsmakten har deltagande från samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet. Dessutom finns deltagande från flertal myndigheter och andra länder.

 • Vecka 4, 2017

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Mellan 24-26 januari pågår enligt tradition Marinstridsdagarna på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Försvarsmakten deltar med personal och enheter från marina förband.

  Mark

  Under den gångna veckan har en insats enligt lagen om skydd mot olyckor genomförts i samband med ett eftersök i Karlstad. Personal ur 19:e hemvärnsbataljonen lämnade stöd till polisen. Försvarsmakten lämnar genom hemvärnsbataljoner regelbundet stöd enligt lagen om skydd mot olyckor till polis och räddningstjänst i landets kommuner.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Öresund och Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet identifierat ett transportflygplan. Detta skedde i internationellt luftrum över Östersjön och en vanligt förekommande händelse för flygvapnet.

 • Vecka 3, 2017

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har under perioden lämnat stöd till samhället genom våra mark, marin och flygvapenförband, bland annat under stormen Urd som passerade genom Sverige samt vid ett antal eftersök med stöd av våra hemvärnsbataljoner.

  Mark

  Försvarsmakten har vid två tillfällen lämnat stöd till räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Stödet lämnades i samband med eftersök efter försvunna personer i Öbonäs och Eksjö.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Öresund och Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Försvarsmakten har lämnat helikopterstöd med anledning av eftersök av försvunnen person i Eksjö. Helikoptern var utrustad med värmekamera. Detta medförde att personen hittades och undsattes.

 • Vecka 50, 2016

  Mark

  Försvarsmakten har vid två tillfällen lämnat stöd till räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Stödet lämnades i samband med eftersök efter försvunna personer i Skövde och Mellerud.

  Sjö

  Marinen har bidragit till övervakning av utökat riskområde i Gotska sjön, i samband med skjutningar på Tofta skjutfält på Gotland.
  I övrigt har marinen genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på ostkusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under senaste perioden genomfört visuell identifiering av två ryska flygplan (SU-34 och IL-38) i internationellt luftrum över Östersjön. Identifiering av flygfarkoster i Östersjön är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

 • Vecka 49, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har lämnat stöd enligt stödförordningen till Jordbruksverket med anledning av senaste tidens utbrott av fågelinfluensa i en besättning värphöns utanför Helsingborg. Stödet omfattade 10-15 personer ur 48:e hemvärnsbataljonen.

  Mark

  Försvarsmakten har genom personal ur förbandet Ing 2 lämnat stöd till Polismyndigheten i Norrköping avseende undersökning av en säkerhetsbox.

  Sjö

  Marinen har i samband med sjötransporter till och från Gotland förstärkt sjöövervakningen och visat närvaro.

  I övrigt har marinen genomfört ordinarie sjöövervakning längs svenska kusten med stöd av fasta sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningens flyg- och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under senaste perioden genomfört en visuell identifiering av ett ryskt transportflygplan i internationellt luftrum över Östersjön. Identifiering av flygfarkoster i Östersjön är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

   

 • Vecka 48, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Förra veckan avslutades Försvarsmaktens Ledningsövning 16. Övningens syfte var att öva nationell ledningsförmåga och samverkan med civila myndigheter. Samverkan med civila myndigheter är avgörande för totalförsvaret, vilket också kommer att vara en viktig del under nästa års försvarsmaktsövning, Aurora 17.

  Mark

  Försvarsmakten har under den senaste veckan lämnat stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) vid tre tillfällen. Försvarsmakten har även lämnat stöd enligt stödförordningen. Bland annat lämnade Hemvärnet personalstöd till Jordbruksverket avseende hantering av fågelinfluensautbrott i en fågelbesättning utanför Helsingborg. Vidare lämnade Göta ingenjörsregemente (Ing 2) stöd till Polismyndigheten i Norrköping för undersökning av en misstänkt militär säkerhetsbox.

  Sjö

  Marinen har under veckan genomfört sjöövervakning längs hela den svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på ostkusten. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningens flyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under veckan genomfört en visuell identifiering av ett ryskt signalspaningsflygplan i Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.