Nationella händelser

Sammanfattningar av händelser inom Sverige och i närområdet.

Här publiceras en sammanfattning av insatser och händelser i Sverige och i närområdet. Även viss större övningsverksamhet redovisas.

Det kan exempelvis röra sig om att Försvarsmakten stödjer polisen i att hitta en försvunnen person ute i skogen eller att marinen tar hand om en gammal sjömina som flutit iland. Det kan även röra sig om flygverksamhet över Östersjön eller brott mot tillträdesförordningen.

Händelser

Prenumerera
 • Sammanfattning VECKA 50, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden inte deltagit i eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 49, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Under perioden har medaljceremoni genomförts i Göteborg för
  hemkommande styrka från insatsen ME05 i Adenviken utanför Somalias
  kust. Förbandet har tidigare mottagit en Europeisk samt Nederländsk medalj för insatsen.

  Försvarsmakten har deltagit i ett eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska
  flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt
  förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 48, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Under perioden genomfördes medaljceremoni för FS33 i Halmstad.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 47, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs
  hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen har genomfört en beredskapsövning i Gotska sjön, i övningen medverkade bland annat delar av flygvapnet, finska örlogsfartyg och amerikanskt marinflyg.

  Helikopterflottiljen avdelade helikopterstöd till Räddningstjänsten för att
  undsätta en skadad plåtslagare strandsatt i toppen på en hög skorsten i Mjölby.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Sammanfattning VECKA 45, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Tredje sjöstridsflottiljen har bedrivit samövningen med den tyska flottan i Östersjön.

  Försvarsmakten har deltagit i två eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

 • Sammanfattning VECKA 43, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen röjde en lysraket i närheten av Grebbestad.

  Hemvärnet har deltagit i två eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Försvarsmakten har även lämnat stöd till Polisregion Bergslagen.

  Försvarsmakten deltog vid firandet av FN-dagen, ceremonin genomfördes vid FN-monumentet på Djurgården i Stockholm.

 • VECKA 41, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer och med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Flygvapnet deltar med åtta Jas-39 Gripen och ett radarspaningsflygplan i den finska flygvapenövning Ruska 17. Flygplanen är baserade både i Finland och i Sverige.

  Garnisonens dag genomfördes i Boden den 7 oktober. En stridsförevisning genomfördes med bland annat jägarsoldater, stridsvagnar, stridsfordon, luftvärn, archer och helikoptrar.

 • VECKA 40, 2017

  Under perioden har Försvarsmaktsövningen Aurora 17 avslutats.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer och med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. 

  Marinen har även inom ramen för sjöövervakningsoperation omhändertagit/röjt ytterligare två minor i område Tjärven i Stockholms norra skärgård.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

  Armén har under perioden utfört ett ammunitionsröjningsuppdrag och Hemvärnet har deltagit i ett eftersök enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

 • VECKA 38, 2017

  Försvarsmaktsövning Aurora 17 pågår och har under aktuell period
  fokuserat på operativa transporter.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis
  bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Marinen är fortsatt
  delaktig i övningen Northern Coasts (NOCO) i södra Östersjön. Genom att
  delta övar Försvarsmakten på förmågan att verka tillsammans med andra
  nationer, både i internationella insatser och i Östersjön.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av utländska flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt
  förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • VECKA 37, 2017

  Under perioden har Försvarsmaktsövning Aurora 17 startat, övningen
  är den största av sitt slag i Sverige på över 20 år.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Övningen Northern Coasts påbörjades under perioden. Syftet med övningen är bland annat att utöka Försvarsmaktens förmåga att verka tillsammans med tredje part, både i internationella insatser och i Östersjön. Under veckan besökte Försvarsministern Peter Hultqvist stöd- och ledningsfartyget HMS Carlskrona.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten. Stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen genomförde en planerad landning på Gotländsk väg. Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Stridsgruppen Gotland har börjat arbetet mad att utveckla luftförsvarsförmågan enligt beslut från Riksdagen.

 • VECKA 36, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Under helgen genomfördes marinens dag vid Berga örlogshamn, drygt 6000 personer uppskattas ha besökare evenemanget.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • VECKA 35, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs
  hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. En minröjningsoperation har genomförts mellan 21 och 30 augusti, under operationen röjdes 10 minor från första världskriget.

  Försvarsmakten har under perioden genomfört samverkan med landshövdingarna och polis inom militärregion syd. Temat var Totalförsvaret med fokus på det civila försvaret. Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

  Försvarsmakten har genomförts sin huvudflygdag på F21. Utöver flygvapnet deltog även enheter från Artilleriregementet, Norrbottens pansarbataljon och arméns jägarbataljon.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten. Vid två tillfällen har överträdelser mot tillträdesförordningen utförts av främmande makt.

 • VECKA 34, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Ett finskt sjöövervakningsfartyg (UUSIMAA) har under en begränsad tid genomfört sjöövervakning tillsammans med svenska marinen i södra Östersjön.

  Ett av marinens fartyg har deltagit i en sjöräddningsinsats och en pågående minröjningsoperation under perioden.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Rotation har genomförts av förband på Gotland.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 33, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 32, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning. Stöd har givits till polismyndigheten i form av ammunitionsröjningskompetens.

  Flygvapnet har under perioden genomfört visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 31, 2017

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i ett eftersök efter försvunnen person samt bidragit med ett stöd till Räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor.

  Under perioden har svenskt flyg identifierat utländska fartyg i Östersjön.

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

 • VECKA 30, 2017

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i två (2) eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

 • VECKA 29, 2017

  Försvarsmakten har under perioden deltagit i fyra (4) eftersök efter försvunna personer enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Försvarsmakten har även lämnat stöd till räddningstjänsten vid brand i Båstad och vid skogsbrandsbekämpning i Karlskogaområdet.  

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Västerhavet och Östersjön. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen. Under perioden har även enheter bedrivit verksamhet i Stockholms skärgård syftandes till att upprätthålla och utveckla nätverk med befolkning och båtfolk samt bedriva försvarsupplysning.

  Flygvapnet har under perioden genomfört en visuell identifiering av ryskt flyg över Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanligt förekommande händelse för Försvarsmakten.

 • Vecka 10, 2017

  Försvarsmakten har med hemvärnsbataljoner under perioden deltagit i två eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor. Eftersöken genomfördes i områdena kring Smedjebacken i Dalarna och Ludvika.

  Den mina som upptäcktes i Stockholms södra skärgård röjdes under torsdagen med gott resultat. Minan röjdes av röjdykare tillhörande 42:a minröjningsdivisionen.

  Under perioden har Försvarsmakten deltagit med marina enheter i en minröjningsövning i Kielbukten, tillsammans med Polen och Tyskland.

 • Vecka 9, 2017

  Försvarsmakten har med hemvärnsbataljoner under perioden deltagit i fyra eftersök efter försvunna personer enligt lagen om skydd mot olyckor. Eftersöken genomfördes i områdena runt Härnösand, Burträsk och Riksgränsen.

  44:e röjdykardivisionen har lämnat stöd till polismyndigheten i Göteborg. Stödet avsåg skrovundersökning av fartyget M/S El-Frida i Göteborgs hamn inför kung Carl XVI Gustav, prins Carl Philip och Kanadas generalguvernörs besök.

 • Vecka 8, 2017

  Försvarsmakten lämnar genom hemvärnsbataljoner stöd till samhället vid eftersök av försvunna personer. Under innevarande period genomfördes ett eftersök i området Militärregion nord i samverkan med Polismyndigheten som satte in helikopter i sökandet.

  Den 17 februari lämnade personal ur förbandet Ing 2 stöd till polisen i Huskvarna med anledning av omhändertagande av rökhandgranat.

  Under den gångna veckan genomfördes en samövning mellan korvetten HMS Härnösand från Tredje sjöstridsflottiljen och den amerikanska kryssaren USS Hue City på internationellt vatten utanför Gotland under hennes vistelse i södra Östersjön. Det svenska och det amerikanska fartyget genomförde gemensamma övningsmoment vilket ledde till goda resultat för båda parter. Denna samövning är rutinverksamhet när en nations örlogsfartyg passerar en annan nation och kan antingen ses som en artighet mellan nationer men också som en viktig del i att samöva sina militära enheter med andras.

  Flygvapnet har under perioden genomfört tre visuella identifieringar av ryskt flyg över Östersjön i internationellt luftrum.

 • Vecka 6, 2017

  Under perioden avslutades den årliga ledningsövningen för landets hemvärnsbataljoner, Geltic Bear, i Enköping. Geltic Bear går ut på att öva olika typer av samverkan; med på plats fanns förutom hemvärnsbataljoner även militärregionala staber från Försvarsmakten och även vissa civila myndigheter.

  Försvarsmakten har övat med Polismyndigheten. Övningen omfattande stöd med medeltung helikopter.

  Under perioden skadades en helikopterpilot i samband med en övning med Luftstridsskolan (LSS). En större fågel kolliderade med helikoptern och skadade piloten i ansiktet. Den andra piloten ombord landade helikoptern och den skadade fördes till sjukhus för vård. Divisionen övade mörkerflygning med helikopter 15 i området kring Sveg.

  Försvarsmakten har under den senaste veckan lämnat stöd till samhället inom ramen för LSO vid ett tillfälle. Det gällde ett eftersök i Solberga utanför Örnsköldsvik.

 • Vecka 5, 2017

  Försvarsmaktens har under den senaste veckan inte lämnat något stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor eller stödförordningen.

  Luft

  Flygvapnet har genomfört en visuell identifiering av ett ryskt flygplan, i internationellt luftrum över Östersjön.

  Mark

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis bidragit till sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Övrigt

  I övrigt fortgår fortsatt planering för Försvarsmaktsövningen Aurora 17, vilket är den största övningen på mer än 20 år. Försvarsmakten har deltagande från samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet. Dessutom finns deltagande från flertal myndigheter och andra länder.

 • Vecka 4, 2017

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Mellan 24-26 januari pågår enligt tradition Marinstridsdagarna på Sjöstridsskolan i Karlskrona. Försvarsmakten deltar med personal och enheter från marina förband.

  Mark

  Under den gångna veckan har en insats enligt lagen om skydd mot olyckor genomförts i samband med ett eftersök i Karlstad. Personal ur 19:e hemvärnsbataljonen lämnade stöd till polisen. Försvarsmakten lämnar genom hemvärnsbataljoner regelbundet stöd enligt lagen om skydd mot olyckor till polis och räddningstjänst i landets kommuner.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Öresund och Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet identifierat ett transportflygplan. Detta skedde i internationellt luftrum över Östersjön och en vanligt förekommande händelse för flygvapnet.

 • Vecka 3, 2017

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har under perioden lämnat stöd till samhället genom våra mark, marin och flygvapenförband, bland annat under stormen Urd som passerade genom Sverige samt vid ett antal eftersök med stöd av våra hemvärnsbataljoner.

  Mark

  Försvarsmakten har vid två tillfällen lämnat stöd till räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Stödet lämnades i samband med eftersök efter försvunna personer i Öbonäs och Eksjö.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg i Öresund och Östersjön. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Försvarsmakten har lämnat helikopterstöd med anledning av eftersök av försvunnen person i Eksjö. Helikoptern var utrustad med värmekamera. Detta medförde att personen hittades och undsattes.

 • Vecka 50, 2016

  Mark

  Försvarsmakten har vid två tillfällen lämnat stöd till räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Stödet lämnades i samband med eftersök efter försvunna personer i Skövde och Mellerud.

  Sjö

  Marinen har bidragit till övervakning av utökat riskområde i Gotska sjön, i samband med skjutningar på Tofta skjutfält på Gotland.
  I övrigt har marinen genomfört sjöövervakning längs hela svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på ostkusten. Frivilliga flygkåren, kustbevakningsflyg och -fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under senaste perioden genomfört visuell identifiering av två ryska flygplan (SU-34 och IL-38) i internationellt luftrum över Östersjön. Identifiering av flygfarkoster i Östersjön är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

 • Vecka 49, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har lämnat stöd enligt stödförordningen till Jordbruksverket med anledning av senaste tidens utbrott av fågelinfluensa i en besättning värphöns utanför Helsingborg. Stödet omfattade 10-15 personer ur 48:e hemvärnsbataljonen.

  Mark

  Försvarsmakten har genom personal ur förbandet Ing 2 lämnat stöd till Polismyndigheten i Norrköping avseende undersökning av en säkerhetsbox.

  Sjö

  Marinen har i samband med sjötransporter till och från Gotland förstärkt sjöövervakningen och visat närvaro.

  I övrigt har marinen genomfört ordinarie sjöövervakning längs svenska kusten med stöd av fasta sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningens flyg- och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under senaste perioden genomfört en visuell identifiering av ett ryskt transportflygplan i internationellt luftrum över Östersjön. Identifiering av flygfarkoster i Östersjön är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

   

 • Vecka 48, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Förra veckan avslutades Försvarsmaktens Ledningsövning 16. Övningens syfte var att öva nationell ledningsförmåga och samverkan med civila myndigheter. Samverkan med civila myndigheter är avgörande för totalförsvaret, vilket också kommer att vara en viktig del under nästa års försvarsmaktsövning, Aurora 17.

  Mark

  Försvarsmakten har under den senaste veckan lämnat stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) vid tre tillfällen. Försvarsmakten har även lämnat stöd enligt stödförordningen. Bland annat lämnade Hemvärnet personalstöd till Jordbruksverket avseende hantering av fågelinfluensautbrott i en fågelbesättning utanför Helsingborg. Vidare lämnade Göta ingenjörsregemente (Ing 2) stöd till Polismyndigheten i Norrköping för undersökning av en misstänkt militär säkerhetsbox.

  Sjö

  Marinen har under veckan genomfört sjöövervakning längs hela den svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på ostkusten. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningens flyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under veckan genomfört en visuell identifiering av ett ryskt signalspaningsflygplan i Östersjön. Detta skedde i internationellt luftrum och är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

 • Vecka 47, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Under den senaste veckan har Försvarsmakten genomfört Ledningsövning 16 med totalt 1 100 deltagare från staber och flera civila myndigheter. Syftet är att öva nationell ledningsförmåga och samverka med andra myndigheter samt öka stabernas förmåga att leda planering, genomförande och uppföljning av operationer i den gråzon som finns innan krig utbryter, något av det svåraste ett samhälle kan ställas inför.

  Sjö

  Nyligen avslutades övningen Swenex i Gotska sjön och på östkusten samt i farvattnen kring Gotland. Övningen inleddes med tre dygns momentövningar för att därefter övergå till att vara en tillämpad övning.

  Luft

  Flygvapnet har under veckan genomfört en visuell identifiering av ett ryskt signalspaningsflygplan i Östersjön. Detta skedde över Östersjön i internationellt luftrum och är en vanlig företeelse för flygvapnet att hantera.

 • Vecka 46, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmaktens förstärkta närvaro och verksamhet på Gotland fortsätter enligt plan. Etableringen av 18:e stridsgruppen tidigareläggs med ett halvår vilket innebär att de från sommaren 2017 ska finnas på plats på ön.

  Mark

  Försvarsmakten lämnade med anledning av föregående veckas kraftiga snöoväder stöd till Stockholms läns landsting med bandvagnar i syfte att öka framkomligheten.

  Försvarsmakten har lämnat stöd enligt stödförordningen i samband med två eftersök i områdena Pålkem och Hyltebruk. Personal, MC och hundekipage från Hemvärnet avdelades för att stödja insatsen.

  Sjö

  Försvarsmaktens marina förband genomför sedan i måndags den marina övningen Swenex. Övningen genomförs i området Gotska sjön, Öland och längs sydkusten med deltagande från samtliga marina enheter.

  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört en visuell identifiering av ett ryskt flygplan.

  Under tisdagsförmiddagen landade ett transportflygplan av modellen C-17 Heavy Airlift Wing på Visby flygplats. Flygplanet gick från sin hemmabas i Ungern genom Sverige med mellanlandning på Visby i ett utbildningssyfte mellan flygplansbesättning och markbaserad personal.

 • Vecka 42, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Den förstärkta närvaron och verksamheten på Gotland fortsätter enligt plan. Etableringen av 18:e stridsgruppen tidigareläggs med ett halvår vilket innebär att de redan från sommaren 2017 ska finnas på plats på ön.

  Mark

  Försvarsmakten har under veckan lämnat stöd enligt stödförordningen genom Militärregion väst och nord till Polismyndigheten. Stödet omfattade ett eftersök av en person i Örebro. Personen kom till rätta efter tips från allmänheten. Stödet omfattade även en ammunitionsröjningsinsats då personal från I 19 hämtade en lysgranat på polisstationen i Boden.

  Sjö

  Marinen har under veckan genomfört sjöövervakning längs hela den svenska kusten med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på ostkusten. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningens flyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

 • Vecka 41, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Efter ÖB:s beslut om tidigarelagd permanent närvaro av förband på Gotland kommer det nu att finnas förband på plats fram tills dess att 18:e stridsgruppen etableras på ön. Etableringen som tidigarelagts med ett halvår innebär att stridsgruppen redan från sommaren 2017 ska finnas på plats på ön.

  Mark

  Försvarsmakten har under veckan lämnat stöd enligt stödförordningen genom Militärregion nord till FMV. Stödet omfattade ammunitionsröjningsresurser med syftet att röja två stycken flygbomber på skjutfältet i Vidsel.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan lämnat stöd i fyra ammunitionsröjningsinsatser samt en OXA-insats (Oexploderad ammunition). Denna verksamhet ligger inom ramen för ordinarie verksamhet och Försvarsmakten lämnar, genom marinen, fortlöpande stöd till samhället i OXA-sanering med anledning av gamla sjöminor längs svenska kusten. Sjöminorna är rester från de två världskrigen.

  Luft

  Under vecka 40 genomfördes visuell identifiering av ryska transportflygplan. Identifieringarna genomfördes av svensk incidentberedskap över Östersjön i internationellt luftrum och hör till normal verksamhet för flygvapnet.

 • Vecka 39, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har fortsatt närvaro med förband på Gotland med anledning av den över tid försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde. Utöver förbanden har ledningsresurs avdelats för att samordna den militära verksamheten på ön.

  Mark

  Försvarsmakten lämnar fortsatt stöd till polisen i Dalarna i samband med en brottsplatsundersökning. Stödet avser ammunitionsröjning och bedöms pågå under två veckor.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning längs Sveriges kust med stöd av fasta sensorer samt med fartyg på syd- och västkusten. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningens flyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs delar av kusten.

  Luft

  Under vecka 38 genomförde flygvapnet visuell identifiering av ryska flygplan. Identifieringarna genomfördes av svensk incidentberedskap över Östersjön i internationellt luftrum, detta är något som Försvarsmakten genomför inom ramen för ordinarie verksamhet.

 • Vecka 38, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har fortsatt närvaro med förband på Gotland med anledning av den över tid försämrade säkerhetssituationen i närområdet. Utöver förbanden har en ledningsresurs avdelats för att samordna den militära verksamheten på ön.

  Mark

  Under perioden har två insatser enligt stödförordningen genomförts. Ett stöd i Militärregion västs område avseende stöd med skjutfältet Villingsberg till Polisen för ammunitionsröjningsinsats samt ett stöd till Polisen i Dalarna med ammunitionsröjningskompetens.

  Sjö

  Försvarsmakten har deltagit i den årliga multinationella övningen Northern Coasts 2016 (NOCO), som i år genomfördes under veckorna 35-37 i danska farvatten. Sverige deltog med sammanlagt fyra marina enheter, tre fartyg och en ubåt.

  Luft

  Under föregående vecka gick Försvarsmaktens incidentberedskap upp och genomförde en visuell identifiering av två ryska flygplan över Östersjön i internationellt luftrum.

 • Vecka 37, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Överbefälhavaren har beslutat att Försvarsmakten från och med idag den 14 september kommer att placera permanenta förband på Gotland. Beslutet grundar sig i den över tid försämrade säkerhetssituationen i vårt närområde och behovet av en ökad militär närvaro som konstaterats i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet.

  Mark

  Under perioden har militärregion Nord genom Försvarsmaktens skyddscentrum lämnat stöd till polisen. Stödet avsåg omhändertagande av upphittad ammunition vid en miljöstation i området Bjurholm.

  Sjö

  Marinen har under veckan genomfört salutskjutning med HMS Kullen i samband med prins Alexanders dop. Skjutningen genomfördes från Drottningholm respektive Skeppsholmen i Stockholm.

  33:e och 42:a minröjningsdivisionerna har genomfört en minröjningsoperation i farvattnen utanför Norrtälje. Hittills har ca 40 minor från andra världskriget hittats varav 20 har oskadliggjorts.

  Under vecka 36 genomfördes en OXA-saneringsinsats i Luleå, Hertsön, av 44:e röjddiv. Insatsen genomfördes på uppdrag av Miljöprövningsenheten och i uppgiften ingick att lokalisera, verifiera och områdesbegränsa ammunitionsdumpningsplatser i vattendrag, sjöar och hav. Till detta hör även vattenområden tillhörande skjutfält som ska avvecklas.

 • Vecka 35, 2016

  Mark

  Försvarsmakten har under perioden lämnat stöd till räddningstjänsten i Jämtland och Västerbotten enligt lagen om skydd mot olyckor med anledning av ett eftersök i Hackås respektive Storuman. Till insatsen i Hackås avdelades personal ur Hemvärnet. Båda eftersöken slutade med lycklig utgång.

  Stöd enligt stödförordningen till Polismyndigheten har lämnats avseende röjning av en upphittad handgranat på det före detta övningsfältet I 20 i Umeå.

  Sjö

  Röjdykdivisionen har under veckan genomfört kartläggning av ett område i Vättern där ammunition dumpats under 1900-talet. Divisionen påbörjar också undersökning och röjning av gamla ammunitionseffekter, så kallad OXA, på ett skjutfält utanför Luleå.

  Marinens skolfartyg Astrea och Altair deltog den 29 augusti i en sjöräddningsinsats i Göteborgs skärgård. Insatsen slutade med lycklig utgång. Enheter ur SSRS assisterade fritidsbåten vidare.

  Luft

  Under perioden genomfördes visuell identifiering av två ryska flygplan över Östersjön, ett signalspaningsflygplan av typen IL-20 och ett transportflygplan av typen IL-76.

 • vecka 34, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Mellan den 15 och 26 augusti genomför Försvarsmakten och Göta ingenjörregementet den multinationella Counter IED-övningen International Bison Counter. Övningen genomförs på Skillingarydskjut- och övningsfält med innefattande moment i Jönköping, Karlskrona och Eksjö där Försvarsmakten deltar med cirka 1000 soldater och sjömän. Counter IED eller C-IED är ett begrepp som innefattar olika åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från IED (Improvised Explosive Device, okonventionell bomb). Under denna period genomförs ett stort antal fordon- och persontransporter i området kring övningen.

  I samband med det officiella besöket av USA:s vice president Joseph Biden lämnar Försvarsmakten stöd enligt stödförordningen till Polismyndigheten.

  Sjö

  Marinen har under veckan genomfört två insatser mot inrapporterad misstänkt sjöammunition på Västkusten. De inrapporterade minliknande föremålen visade sig vara utrustning som tappats vid bottentrålning.

  Mark

  Försvarsmakten har under perioden lämnat stöd till räddningstjänsten i Luleå och Värmland enligt Lagen om Skydd mot Olyckor med anledning av ett eftersök i Hertsön respektive Torsby. Till båda insatserna avdelades personal ur hemvärnet.

  Försvarsmakten har lämnat ytterligare ett stöd i samband med en brand i området kring Villingsbergs skjutfält.

  Under perioden har en insats enligt stödförordningen lämnats vilken avsåg omhändertagande av ammunition i Sundsvall.

 • Vecka 25, 2016

  Försvarsmaktens hemvärnspersonal har under den gångna veckan vid ett flertal tillfällen deltagit i eftersök efter försvunna personer. Bland annat har 33:e hemvärnsbataljon och 36:e hemvärnsbataljon ur Militärregion Syd deltagit i eftersök i Nässjö och Mörrum samt 45:e hemvärnsbataljon ur Militärregion Väst i Ullared.

  Vanligt vid eftersök är att hundpatruller och MC-ekipage deltar i sökandet. Majoriteten av de genomförda eftersöken har slutat med att personen återfunnits vid liv. Vid eftersök inkommer ofta Polisen eller räddningsledaren med en begäran om stöd från Försvarsmakten enligt lagen om skydd mot olyckor.

  För flygvapnet och marinen har verksamheten, efter försommarens intensiva övningsperiod, nu normaliserats. Identifiering av ryska transport- och jaktflygplan i internationellt luftrum över Östersjön har genomförts. Marinen hargenomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med fasta och rörliga sensorer och fartyg.

 • Vecka 24, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Under perioden 3-18 juni genomförs den återkommande multinationella övningen Baltops i Östersjön. I år är det 25:e gången som Sverige deltar. Försvarsmakten övar tillsammans med enheter från Finland och ett flertal Nato-länder. Sverige deltar främst med amfibiestridskrafter, en korvett, en ubåt och flygfarkoster.

  Mark

  Försvarsmakten lämnar stöd till polisen region Örebro med anledning av upphittad granat. Beredning mellan Försvarsmakten och polisen pågår och arbetet med destruering beräknas återupptas under vecka 35.

  Luft

  Under perioden har en identifiering av ryska transport- och jaktflygplan genomförts över Östersjön.

  Inom ramen för Cross Border Training har en svensk-finsk samövning skett över Finland. Från Sverige deltog JAS 39 Gripen och ett flygplan S102 B.

  I samband med ett ökat antal skogs- och gräsbränder lämnar Försvarsmakten alltmer stöd till samhället enligt lagen om skydd mot olyckor. Detta stöd avser främst helikopter och hemvärnssoldater. Under perioden har ett helikopterstöd med anledning av skogsbrand i Kindatrakten lämnats. 

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan, samtidigt som man deltar i Baltops, genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren, Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

 • Vecka 23, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har under ett och ett halvt år deltagit i FN-insatsen Minusma, Mali. K 3 har ansvarat för att sätta upp det svenska styrkebidraget i Mali med början på Mali 01 till Mali 03. P 7, Mali 04, tar nu över och ansvarar för att bemanna den svenska Intelligence, Surveilliance and Reconnaissance (ISR) kontingenten under det närmaste året. Under ceremoniella former på Sveriges nationaldag och till Södra skånska regementets marsch överlämnandes såväl den svenska fanan som ansvaret för styrkan.

  Luft

  Under perioden har en identifiering av ett ryskt transportflygplan genomförts i internationellt luftrum över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har under veckan lämnat stöd till Kustbevakningen genom omhändertagande av drivande föremål och till sjöräddningsorganisationer i samband med sjöräddningsverksamhet.

  Sedan den 1 juni övar Försvarsmakten tillsammans med enheter från Finland och ett flertal Nato-länder i övningen Baltops. Övningen genomförs i Östersjön. Sverige deltar främst med amfibiestridskrafter, en korvett, en ubåt och flygfarkoster.

  Mark

  Förbanden inom Militärregion syd har under veckan varit insatta i ett antal insatser kopplat till lagen om skydd mot olyckor med anledning av skogsbrandsbekämpning. Hemvärnsförband har tillsammans med helikoptrar genomfört brandsläckning i Ljungby och Fliseryd. Vid en skogsbrand i Emsfors deltog 34:e hemvärnsbataljonen under släckningsarbetet. Utöver detta har Försvarsmakten deltagit i släckningsarbete med två helikoptrar rörande skogsbränder på ett flertal platser i området Strömsberg-Svinhult-Milås.

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har med anledning av skogsbrandssituationen intagit stabsläge och personal ur Militärregion syd medverkar med samverkansofficer.

 • Vecka 22, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Veterandagen högtidlighölls den 29 maj vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Veteraner, anhöriga, allmänhet och företrädare från Försvarsmakten tog del av utställningar, uppvisningar, ceremoni, medaljering och kransnedläggning. På plats fanns H.M. kung Carl XVI Gustav, statsminister Stefan Löfven, talman Urban Ahlin, försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB Micael Bydén med flera.

  Luft

  Identifiering av ryska statsluftfartyg har genomförts över Östersjön.

  Sjö

  Den 26 maj slutfördes den svensk/finska marina övningen Swefinex. Övningen har genomförts på ostkusten och väster om Gotland. Syftet har varit att öva sjöfartsskydd. Sverige deltog med cirka 600 personer, ett flertal fartyg och flygplan.

  Stöd till polisen med bärgning och omhändertagande av tidigare försvunnen avliden sportdykare vid ön Öja, söder om Nynäshamn.

  Mark

  Den 30 maj slutfördes övningen Våreld med syfte att öka Försvarsmaktens förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige.

  Stöd till polisen med eftersök i Luleå, region Bergslagen och i Fagersta.

  Stöd till polisen i Boden med hämtning och destruktion av ammunitionseffekter.

  Stöd till polisen på Gotland och polisen Värmland med ammunitionsröjning.

  Stöd till polisen i Nora med pågående ammunitionsröjning.

  Deltagagande i övningen ”Table Top” vid Länsstyrelsen i Skåne med Migrationsverket, Polisen, länsstyrelser, Sveriges kommuner och landsting, Malmö-, Trelleborg- och Helsingborgs kommun i syfte att säkerställa effektivare samverkan vid eventuell ny migrationstillströmning.

  Stöd till Västragötalandsregionen vid rekognosering på Trollhättans sjukhus inom ramen för myndighetssamverkan.

 • Vecka 21, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Årets chefsfältövning i Stockholmsområdet har genomförts med deltagare från Försvarsmaktens ledning, generaldirektörer och representanter från ett tjugotal myndigheter och departement. Deltog gjorde även H.M. Konungen och militära representanter från Finland.

  Försvarsmakten har deltagit i nationella och regionala samverkanskonferenser kopplat till mastsabotage i Borås.

  Luft

  Identifiering av ryska statsluftfartyg har genomförts över Östersjön.

  Sjö

  Under perioden 16-26 maj övar Försvarsmakten tillsammans med Finland i den svensk/finska övningen Swefinex. Övningen genomförs på ostkusten och väster om Gotland. Syftet med övningen är att öva sjöfartsskydd. Sverige deltar med cirka 600 personer, ett flertal fartyg och flygplan.

  Mark

  Under perioden 24-30 maj genomförs övningen Våreld med syfte att öka Försvarsmaktens förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i huvudsak på Skövde övnings- och skjutfält, men även i området runt Skövde, Timbro, Timmersdala, Tidan, Karlsborg och Tidaholm. 

  Stöd har lämnats till räddningstjänsten Halmstad för eftersläckning av industribrand.

  Ammunitionsröjare ur Luftstridsskolan har lämnat stöd till polisens region mitt med röjning och destruktion av handgranat.

 • Vecka 20, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten deltar fortlöpande i samverkansmöten med externa myndigheter med anledning av mastsabotaget utanför Borås.  

  Försvarsmaktens stöd till samhället i samband med brandbekämpning har under perioden minskat. Stödet på Gotland varierade under perioden med som mest 50 soldater och helikoptrar samt övrigt stöd i form av drivmedel, mat och reparationsresurs.

  Under perioden har Försvarsmakten också lämnat stöd till brandbekämpning sydväst Hultsfred och nordväst Västervik med soldater ur 34:e hemvärnsbataljon respektive soldater ur Ing 2 och 33:e hemvärnsbataljon.

  Luft

  Under perioden har en identifiering av ett ryskt transportflygplan genomförts över Östersjön i internationellt luftrum.

  Sjö

  Sedan den 16 maj övar Försvarsmakten tillsammans med Finland i den svensk/finska övningen SWEFINEX. Övningen genomförs på ostkusten och väster Gotland. Syftet med övningen är att öva sjöfartsskydd. Sverige deltar med cirka 600 personer, ett flertal fartyg och flygfarkoster.

  Mark

  Försvarsmakten lämnade stöd med soldater ur 17:e hemvärnsbataljon enligt lagen om skydd mot olyckor i samband med ett eftersök i Orsa.

 • Vecka 19, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  I samband med ett ökat antal skogs- och gräsbränder lämnar Försvarsmakten alltmer stöd till samhället enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Detta stöd avser främst helikopter och hemvärnssoldater. Under den gångna veckan har Försvarsmakten bistått räddningstjänsten med helikopter på Gotland tillsammans med ett 50-tal hemvärnssoldater och i Hultsfred med helikopter och tio hemvärnssoldater från Marinbasen. Militärregion Mitt avdelade ca tolv soldater ur 18:e hemvärnsbataljon för att understödja räddningstjänsten med brandbekämpning i Ljusdal.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

  Mark

  Hemvärnsförband ur Livgrenadjärgruppen tillhörande Militärregion Syd bistod polisen med ett tjugotal personer i samband med ett eftersök av försvunnen person. Tyvärr påträffades ingen människa.

  Inom Militärregion Väst avdelades soldater, motorcyklar och hundpatruller ur 20:e hemvärnsbataljon för att understödja polisen i samband med ett eftersök i området Stora Mellösa. Utöver detta lämnade Försvarsmakten stöd med helikopter.

 • Vecka 18, 2016

  Luft

  Flygvapnet har under veckan genomfört identifiering av ryska signal- och attackflygplan i internationellt luftrum över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg.

  Under pågående ubåtsjaktövning med första ubåtsflottiljen, första amfibieregementet samt tredje- och fjärde sjöstridsflottiljen i Stockholms södra skärgård fick övningen tillfälligt avbrytas med anledning av en indikation som uppfattades som misstänkt. Att tillfälligt bryta övningar för att undersöka indikationer eller observationer är inget ovanligt. Det görs då och då för att till exempel identifiera okända eller misstänkta objekt men kan även göras av andra skäl.

  Mark

  Militärregion Mitt har lämnat stöd enligt stödförordningen med dykresurser till Polisregion Mitt för dyk i Fyrisån i Uppsala. Dykresursen kom ur förbandet Ing 2. Ytterligare ett stöd enligt stödförordningen har lämnats till polisen i region Stockholm. Stödet avsågs ammunitionsröjningsresurs på Gotland. Ammunitionsröjare ur förbandet Amf.1 avdelades för insatsen.

  41:e hemvärnsbataljon ur förbandet P4 Skövde har under perioden genomfört ett eftersök av funnen person, söket slutade lyckligt då personen återfanns vid liv.

 • Vecka 17, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten övar sedan den 19 april, dag och natt i en ubåtsjaktövning med tredje- och fjärde sjöstridsflottiljen, första ubåtsflottiljen och första amfibieregementet i Stockholms södra skärgård. Syftet med övningen är att öva händelsekedja från spaning till att lokalisera.

  Luft

  Under den gångna veckan har flygvapnet genomfört identifiering av ryska bomb- och stridsflygplan i internationellt luftrum över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

  Mark

  Militärregion Mitt har under perioden lämnat stöd till polisen i region Stockholm med anledning av ett eftersök på Gotland. Personal ur 32:a hemvärnsbataljon deltog, personen återfanns vid liv. Ytterligare ett eftersök har genomförts med stöd av personal från 40:e hemvärnsbataljon ur förbandet P4. Även detta slutade med lycklig utgång.

  Personal vid förbandet P7 inom Militärregion Syd har understött Räddningstjänsten och Polisen i region Öst enligt Lagen om Skydd mot Olyckor med anledning av ammunitionsröjning.

 • Vecka 16, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  I samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan genomförs under perioden 18-28 april stabsövningen Combined Joint Staff Exercise (CJSE 16) i Enköping, Uppsala och Karlskrona. Totalt deltar mer än 1 200 personer från Försvarsmakten, civila myndigheter och 27 olika nationer.

  Luft

  Flygvapnet har genomfört flygning över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro. Identifiering har genomförts av ryska transport- och stridsflygplan över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

  Mark

  Försvarsmakten har lämnat stöd till polismyndigheten vid ett flertal eftersök enligt följande: Militärregion Nord i Måttsund/Rosvik; Militärregion Mitt i Storvreta; Militärregion Syd i Lindö; Militärregion Väst i Svartå, Munkedal, Ullared, Laxå och Brastad.

 • Vecka 15, 2016

  Luft

  Under perioden har flygvapnet genomfört flygpass över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro. Identifiering har genomförts av ryska transport-, spanings och stridsflygplan över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

 • Vecka 14, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten har upprätthållit territoriell integritet.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet genomfört flygpass över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro. En identifiering har genomförts av en spansk helikopter av typen Sea Hawk.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

  Mark

  Militärregion mitt har lämnat stöd till polisen i region Bergslagen enligt lagen om skydd mot olyckor med anledning av ett eftersök av försvunnen person. Stödet genomfördes av soldater ur 17:e hemvärnsbataljon. Ytterligare ett stöd har lämnats till polisen i region nord med anledning av ett eftersök i området Mattmar.

 • Vecka 13, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket avslutas den sista mars, vilket innebär att den personal som under en tid varit stabsstöd återgår till ordinarie verksamhet.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet genomfört en identifiering av ett ryskt transportflygplan av typen AN-140 i internationellt luftrum över Östersjön.

  Som stöd till polisen har Försvarsmakten haft en anpassad beredskap med helikoptrar.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten.

  Mark

  Militärregion Väst har genom 39:e hemvärnsbataljonen lämnat stöd enligt stödförordningen med anledning av ett eftersök efter försvunnen person i Tidaholm. I stödinsatsen deltog 50 personer. Personen återfanns vid liv av militär personal.

 • Vecka 12, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten följer utvecklingen med anledning av terrorattentaten i Bryssel och har i dagsläget ingen konkret information som motiverar en ändring av hotnivå avseende terrorism riktad mot Försvarsmakten.

  Luft

  Den 17 mars flög två danska flygplan in över svenskt territorium utan tillstånd söder om Skåne. Försvarsmakten betraktar händelsen som en kränkning. Vidare har flygvapnet gjort en identifiering av ett ryskt flygplan i internationellt luftrum över Östersjön.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningen har tidvis stöttat sjöövervakningen med flyg och fartyg längs kusten.

  Mark

  Militärregion mitt stödjer genom 21:a hemvärnsbataljon Polismyndigheten med anledning av ett eftersök. Stödet avslutades med lycklig utgång när personen återfanns vid liv.

  Militärregion syd tillsammans med flygvapnet har vid två tillfällen lämnat stöd enligt lagen om skydd mot olyckor till polisen i samband med eftersök efter försvunna personer i Kronoberg- och i Skåne län. Deltagande förband i insatsen var Marinbasen, F 17 och Helikopterflottiljen.

 • Vecka 11, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmaktens personalstöd till Migrationsverket kommer vid slutet av mars månad att upphöra då det inte längre finns något behov.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningen har tidvis stöttat sjöövervakningen med flyg och fartyg längs kusten.

  Luft

  Under den gångna veckan har verksamheten inom flygvapnet varit låg vilket innebär att endast enskilda flygpass över Östersjön i internationellt luftrum har genomförts med syfte att visa närvaro. En identifiering av ett ryskt transportflygplan har genomförts.

  Mark

  Militärregion nord har lämnat stöd enligt stödförordningen till polisens region nord med anledning av hämtning och destruering av spräng- och tändmedel i Gällivare.

 • Vecka 10, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten deltar under perioden 25 februari – 10 mars i den norska vinterövningen Cold Response 2016 tillsammans med 15 andra nationer. Övningen omfattar cirka 15 000 deltagare varav drygt 2 000 soldater, sjömän och officerare från Sverige. Övningen genomförs i mellersta Norge i ett område mellan Trondheim och Namsos, i kringliggande farvatten samt luftrummet mellan Oslo och Bodö.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer. Frivilliga flygkåren och Kustbevakningen har tidvis stöttat sjöövervakningen med flyg och fartyg längs kusten.

  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört verksamhet med mindre omfattning än normalt. Flygpass har genomförts över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro.

  Mark

  Militärregion mitt lämnar under perioden stöd enligt stödförordningen till polisen i region Stockholm. Stödet avser provskjutning mot skyddsutrustning.

  Militärregion mitt har också bevakat två tyska helikoptrar ståendes vid Åkers Styckebruk. Uppgiften har även avsett marktransport för besättning till förläggning. Erforderliga tillstånd för helikoptrarna har funnits

 • Vecka 9, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmaktens personalstöd till Migrationsverket uppgår likt tidigare med ett trettiotal personer fördelat på regionkontoren i Boden respektive Uppsala. Stödet bedöms pågå intill 2016-03-31 för att därefter avvecklas.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer och fartyg. Frivilliga flygkåren samt kustbevakningsflyg och fartyg har tidvis understött med sjöövervakning längs kusterna.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet genomfört visuella identifieringar av ryska flygplan i internationellt luftrum över Östersjön. De flygplan som identifierats har varit av typen lufttankningsflygplan, passagerarflygplan samt transportflygplan.

  Utöver detta har en start med flygvapnets incidentjakt genomförts. Grunden till starten var en identifiering av ett amerikanskt statsluftfartyg av typen Global Hawk (strategisk UAV), som den 23 februari flög in på svenskt territorium utan erforderligt tillstånd. Missförstånd har bidragit till att händelsen uppstått.

  Mark

  Militärregion syd har lämnat stöd till polisen i region syd enligt lagen om skydd mot olyckor med anledning av ett eftersök av försvunnen person i området kring Ronneby. Förbandet F 17 tilldelades uppgiften och påbörjade sökandet med hundekipage. Eftersöket slutade i lycklig utgång då personen återfanns oskadd.

 • Vecka 8, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten lämnar fortsatt stöd till Migrationsverket med anledning av rådande migrantsituation. För närvarande utgör stödet ett trettiotal personer fördelat på regionkontoret i Boden respektive Uppsala.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten med fasta och rörliga sensorer och fartyg.

  Stöd har lämnats till Kustbevakningen med anledningen av upphittade föremål i närheten av Rindö och Sandhamn. Föremålen var en övningsmina samt ett bärgningsflöte tillhörande en äldre övningsmina. Båda föremålen omhändertogs av marinens enheter.

  Under den gångna veckan inkom Polisen i Örebro region Bergslagen med en hemställan om stöd från Försvarsmakten med anledning av ett eftersök av ett föremål i Svartån. 44:e röjdykardivisionen från förbandet Fjärde sjöstridsflottiljen avdelades för att stödja polisen med dykresurs.

  Luft

  Under perioden har flygvapnet genomfört en visuell identifikation av ett ryskt signalspaningsflygplan av typen IL-20 i internationell luftrum över Östersjön. Denna typ av identifiering innebär att flygvapnets incidentjakt närmar sig annan stats flygplan på behörigt avstånd och visar sig i sida relativt det andra statsluftfartyget. Samtliga länders flygvapen runt Östersjön genomför liknande identifieringar som det svenska flygvapnet.

 • Vecka 7, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Under perioden avslutades de två Wiendokumentsinspektioner som genomfördes i norra Sverige av Ryssland och Belgien. Inspektionen genomfördes enligt förbestämd plan och inblandade förband lämnade gott stöd. Under perioden avslutades även den försvarsmaktsledda övningen Vintersol i Boden.


  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med fasta och rörliga sensorer. Svenska örlogsfartyg har genomfört sjöövervakning i mellersta och södra Östersjön. Frivilliga flygkåren och kustbevakningsflyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten och bidragit till god situationsuppfattning.


  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört flygpass över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro.


  Mark

  Militärregion Syd har under perioden lämnat stöd till polisen enligt lagen om skydd mot olyckor med anledning av ett eftersök i Kronoberg. Personal ur Marinbasen påbörjade förberedelser som återtogs innan påbörjandet av insats då personen återfanns vid liv.

  Inom militärregion Väst har två eftersök genomförts, ett i området Lindesberg och ett i Frillesås. I Lindesberg deltog personal ur 20:e hemvärnsbataljon från förbandet K3 med MC och hundekipage. I eftersöket i Frillesås deltog personal ur Lv6 från 45:e hemvärnsbataljon och luftvärnsbataljon. Båda eftersöken avslutades med lycklig utgång där personerna återfanns vid liv.

   

  Övrigt

  Försvarsmakten lämnar fortsatt stabsstöd till Migrationsverket med anledning av rådande migrantsituation. För närvarande uppnår det totala personalstödet till ett trettiotal personer som utgår från Mitt i Uppsala och Norr i Boden.

 • Vecka 6, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Under veckan mottog Försvarsmakten ett belgisk och ett ryskt inspektionsteam för områdesinspektion i norra Sverige. Inom berört inspektionsområde pågår Försvarsmaktens övning Vintersol 2016. Inspektionen faller inom ramen för de åtaganden som åligger Försvarsmakten inom Wiendokumentet 2011 och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). De förband som inspektionsteamen besöker inom området är I 19 och A 9 i Boden samt F 21 i Luleå. Förband i övningen samt Livgardet och helikopterflottiljen berörs av inspektionen.

  Sjö

  Marinen har under den gångna veckan genomfört sjöövervakning på ost, syd och västkusten med stöd av fasta och rörliga sensorer. Svenska örlogsfartyg har genomfört sjöövervakning i mellersta och södra Östersjön. Frivilliga flygkåren och kustbevakningsflyg har tidvis stöttat sjöövervakningen längs kusten och bidragit till god situationsuppfattning.

  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört verksamhet med mindre omfattning än normalt. Flygpass har genomförts över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro.

  Övrigt

  Under perioden 5-10 februari 2016 genomför Försvarsmakten övningen Vintersol i Boden med cirka 1 000 deltagare från åtta deltagande förband. Övningen bedrivs på Försvarsmaktens skjutfält och övningsområden i Boden och är en förberedelseövning inför övningen Cold Respons i början av mars 2016.

  Försvarsmakten lämnar fortsatt stabsstöd till Migrationsverket samt deltar i samverkanskonferenser på regional och central nivå på grund av rådande migrantsituation.

 • Vecka 5, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten lämnar fortsatt stabsstöd till Migrationsverket samt deltar i samverkanskonferenser på regional och central nivå på grund av rådande migrantsituation. Stödet har efter årsskiftet alltmer minskat med anledning av att behovet hos Migrationsverket minskat.

  Mark

  Militärregion Mitt har lämnat stöd enligt Lagen om Skydd mot Olyckor till polisen i region Bergslagen med anledning av ett eftersök efter försvunnen person i området Avesta. 17:e hemvärnsbataljon deltog med ett trettiotal soldater med tillhörande hundekipage.

  Sjö

  Veckan har präglats av hårda vindar med stora vågor på Östersjön. Verksamheten inom marinen har under den gångna perioden omfattats av sjöövervakning på ost-, syd-, och västkusten med fasta och rörliga sensorer. Svenska örlogsfartyg har bland annat genomfört sjöövervakning i närheten av Ålandsförträngningen.

  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört verksamhet med mindre omfattning än normalt. Flygpass har genomförts över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro.

 • Vecka 4, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten deltar fortlöpande i samverkanskonferenser på regional och central nivå med anledning av rådande migrantsituation. Försvarsmaktens stöd till Migrationsverket avtar med anledning av att behovet hos Migrationsverket allt mer minskar.

  Sjö

  Marinens verksamhet har under den gångna veckan varit lägre än normalt. Verksamheten har präglats av sjöövervakning med fasta och rörliga sensorer under den gångna veckan. Svenska örlogsfartyg har bland annat förflyttat sig i vattnen runt Gotland.

  Luft

  Flygvapnet har under veckan genomfört identifiering av ett ryskt signalspaningsflygplan samt lokalisering och identifiering av ett ryskt landstigningsfartyg i Östersjön.

 • Vecka 3, 2016

  Försvarsmaktsgemensam verksamhet

  Försvarsmakten fortsätter att delta i samverkanskonferenser på regional och central nivå med länsstyrelser med anledning av rådande migrantsituation. För närvarande uppnår Försvarsmaktens totala personalstöd till Migrationsverket med cirka 35 personer.

  I slutet av december månad avvecklades stödet till Migrationsverkets regionkontor öst och Stockholm. Militärregion mitt fortsätter att lämna stöd till regionkontor Stockholm genom avrop från och med 2016-02-01.

  Sjö

  Nationellt har verksamheten inom marinen varit lägre än normalt. Under den gångna veckan har marinen genomfört fast och rörlig sjöövervakning på ost-, syd- och västkusten. Verksamheten har syftat till att kartlägga och identifiera samtliga fartygsrörelser runt den svenska kusten i Östersjön i syfte att hävda territoriell integritet.

  Luft

  Flygvapnet har under perioden genomfört verksamhet med mindre omfattning än normalt. Flygpass har genomförts över Östersjön i internationellt luftrum med syfte att visa närvaro.