Anmälan till veterandagen - UNIFIL lokalt

I samband med årets veterandag kommer deltagandet i Förenta Nationernas insats i Libanon, UNIFIL, att särskilt uppmärksammas.

Som erkänsla för dina insatser och till minne av detta särskilda uppmärksammande har en jubileumsjetong präglats. Utöver firandet av veterandagen som sker centralt på Gärdet i Stockholm kommer det även att firas lokalt på flera orter i landet. Vid respektive ort genomförs utdelning av den jubileumsjetongen som präglats för UNIFIL-veteraner.

Du anmäler vid vilken ort du avser att delta på firandet av veterandagen genom att skicka e-post till respektive arrangör ur listan nedan med rubriken ”Anmälan till veterandagen 2023 UNIFIL-veteran”.

Du anmäler vid vilken ort du avser att delta på firandet av veterandagen genom att skicka e-post till arrangerarande förband ur listan nedan.

Anmälan till veterandagen 2023 UNIFIL-veteran.