Varmt välkomna till Totalförsvarsdagen i Eksjö lördagen den 23 april klockan 11.00-15.00. Under dagen får du som besökare träffa oss som dagligen arbetar med att göra vårt samhälle tryggare att leva i. Chefen för Eksjö garnison och Hemvärnets musikkår Eksjö samt Hemvärnets musikkår Jönköping-Huskvarna inleder dagen klockan 11.00.

I de olika utställningsområdena på Ränneslätt träffar du personal från Försvarsmakten och andra myndigheter och organisationer inom Totalförsvaret. På utställningsområdet finns även en fordonspark, brosystem, system för rekognosering och ledning, hundar och ammunitions- och minröjningsmateriel. Under dagen genomförs förevisningar och besökare får möjlighet att prova materiel.

Det kommer att finnas ett informationstorg med personal dit du kan vända dig om du har frågor kring exempelvis militär grundutbildning, officersutbildning, totalförsvarsplikten eller hur det är att arbeta inom Försvarsmakten och andra myndigheter.

Mat och dryck finns till försäljning på flera ställen över området.

Parkering finns i nära anslutning till utställningsområdet.

Tänk på:

  • Det är tillåtet att fotografera under dagen men det är inte tillåtet att använda drönare.
  • Lämna gärna hunden hemma då det stundtals kommer vara höga ljudnivåer.
  • Ta gärna med hörselskydd till de små barnen. Vi kommer dela ut hörselproppar till äldre barn och vuxna.

Program

11.00 - Välkomshälsning.

11.30 - Förevisning.

12.00 - Förevisning.

12.30 - Förevisning.

15.00 - Dagen avslutas.

Förevisningarna sker på tre olika stationer. Utöver dessa kommer ett antal fasta utställningar att finnas.

För komplett program. Klicka här.

Totalförsvarsdagen i Eksjö arrangeras av Eksjö garnison och Länsstyrelsen i Jönköping.