Totalförsvarsdag i Eksjö

Totalförsvarsdagen den 25 april på Ränneslätt i Eksjö är inställd.

Besökare går över bro vid garnisonens dag.
Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Uppvisningsmoment med hund.
Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Karta