Folk och Försvars rikskonferens äger rum i Sälen den 12-14 januari 2020. Konferensen syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten om dessa frågor.

Försvarsmaktens deltagande

Söndag 12 januari

Klockan 13.45
Sverige – i de globala stormakternas intressesfär
Lena Hallin, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
Klas Friberg, säkerhetspolischef

Måndag 13 januari

Klockan 14.25
Militärt försvar i tillväxt
Micael Bydén, överbefälhavare

Klockan 14.55
Nordiskt försvarssamarbete – utan gränser?
Michael Claesson, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
Kim Jäämeri, strategichef finska försvarsmakten
Yngve Odlo, chef operationsavdelningen, försvarsstaben i Norge

Klockan 15.25
Leverans av tillväxt
Peter Sandwall, generaldirektör
Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Klockan 19.20
Säkerhetspolitiska doktriner under omdaning
Michael Claesson, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
Stefan Gustafsson, strategichef Rymdbolaget
Martin Ärnlöv, generalsekreterare svenska Röda Korset
Hans Christian Hagman, analyschef utrikesdepartementet 
Catarina Kärkkäinen, ordförande i Fria Moderata Studentförbundet