På grund av den rådande pandemin genomförs Folk och Försvars rikskonferens 2021 digitalt. Konferensen syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten om dessa frågor.

Folk och Försvar har sedan 1946 årligen arrangerat en rikskonferens och sedan flera decennier tillbaka har den genomförts på Högfjällshotellet i Sälen.

På grund av den rådande pandemin genomförs rikskonferensen 2021 som en digital produktion med talare på plats i Stockholm.

Rikskonferensen äger rum 11-12 januari. Sändningen går att följa via Folk och Försvars Youtubekanal.

Försvarsmaktens deltagande

Måndag 11 januari klockan 16.00 till 17.15

Sverige – en del av nordens försvar
Michael Claesson, insatschef

Tisdag 12 januari klockan 10.10 till 11.15

Omvärldsläget – konsekvenser för vår fred och frihet?
Lena Hallin, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Så möter Försvarsmakten en föränderlig hotbild i dag och i morgon
Micael Bydén, överbefälhavare

Svenskt försvar – år 2045
Jonas Haggren, chef ledningsstaben