Folk och Försvars rikskonferens äger rum i Sälen den 13-15 januari 2019. Konferensen syftar till att sprida aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera debatten om dessa frågor. Försvarsmaktens ledning är representerad på konferensen.

FÖRSVARSMAKTENS DELTAGANDE I RIKSKONFERENSEN

Söndag 13 januari

Klockan 14.40–15.20
Försvarssamarbete i Europa
Johan Svensson, produktionschef
Paneldiskussion

Måndag 14 januari

Klockan 13.40–14.10
Svensk försvarsförmåga 
Micael Bydén, överbefälhavare
Tal

Klockan 14.10–14.50
Försvarsförmåga idag och imorgon 
Jonas Haggren, chef ledningsstaben
Fredrik Ståhlberg, ställföreträdande arméchef
Mats Helgesson, flygvapenchef 
Jens Nykvist, marinchef
Tal

Klockan 17.20–17.45
Svenskt totalförsvar i norr - en lägesbild
Ulf Siverstedt, chef norra militärregionen 
Paneldiskussion

Tisdag 15 januari

Klockan 12.55–13.30
Hoten mot Sverige - internationella drivkrafter och nationella konsekvenser
Gunnar Karlson, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) 
Tal