Nationell totalförsvarsdag

Lördagen den 18 juni 2022 arrangeras en nationell totalförsvarsdag i Malmö. Under dagen kommer allmänheten att kunna lära sig mer om det svenska totalförsvaret, kunna ta del av prova-på- aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer.

Ursprungligen skulle den nationella totalförsvarsdagen hållas i maj 2020. Men på grund av pandemin sköts den på framtiden.