Nationell totalförsvarsdag

Under den nationella totalförsvarsdagen i Malmö kommer allmänheten att kunna lära sig mer om det svenska totalförsvaret, ta del av prova-på-aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer. Totalförsvarsdagen är flyttad från 16 maj till den 19 september.

På den nationella totalförsvarsdagen i Malmö kommer myndigheter, organisationer och företag att visa sin verksamhet och berätta om vad de gör tillsammans. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har regeringens uppdrag att ansvara för en sammanhängande planering för totalförsvaret. För att bygga ett mer motståndskraftigt Sverige är övningar och gemensamma aktiviteter en viktig del. I år genomförs den största totalförsvarsövningen på mer än 30 år, och under året kommer ett antal regionala och lokala totalförsvarsdagar att arrangeras på olika platser i Sverige.

Försvarsmakten och MSB arrangerar – tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad – en nationell totalförsvarsdag i Malmö för allmänheten den 16 maj. Under dagen kommer flera aktörer, exempelvis civila och militära myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer och företag att delta. Syftet är att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla som bor i Sverige har en viktig roll att bidra med. Dagen tydliggör även Sveriges strategiska läge i Östersjöregionen.

Förevisningar, försvarsupplysning och prova-på-aktiviteter

Den nationella totalförsvarsdagen är en unik möjlighet för alla medverkande aktörer, myndigheter, organisationer och företag att visa upp sin verksamhet och vad vi gör tillsammans för att öka Sveriges beredskap. Det här är bara början av ett långsiktigt gemensamt arbete för ett tryggare Sverige.

Aktiviteterna genomförs i Malmö centrum längs Södergatan/gågatan från Gustav Adolfs torg via Stortorget, Posthusplatsen och vidare till hamnområdet. Dagen kommer att visa vad många av samhällets aktörer gör, enskilt eller tillsammans med andra, för att stärka sin beredskap. Besökare kommer att kunna ta del av förevisningar och prova-på-aktiviteter samt få information om totalförsvaret och hur man kan engagera sig.

Vill du delta som medverkande?

Är din organisation intresserad av att medverka i arrangemanget? Anmäl dig i så fall till hkv-tfdag@mil.se. Har du frågor är du välkommen att mejla våra kontaktpersoner:

MSB
Ann-Charlotte Carlqvist
ann-charlotte.carlqvist@msb.se

Försvarsmakten
C G Schultz
cg.schultz@mil.se