Nationell totalförsvarsdag

Den nationella totalförsvarsdagen i Malmö kommer inte att genomföras den 19 september som planerat. Detta med anledning av den pågående coronapandemin.

Projektgruppen undersöker möjligheten till ett nytt genomförande senvåren 2021 i Malmö.