Övriga projekt

Förutom hamnbesök och evenemang genomförs flera andra projekt som berättar om marinens jubileum.

Överlämning av minnesbok om Marinen 500 år.
Överlämning av minnesbok om Marinen 500 år.
Överlämningen av boken "Vår marin 500 år". Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Boken "Vår Marin"

Vår Marin är ett specialbeställt historiskt bokverk på 800 sidor som ger en djup inblick i marinens historia och utveckling under de första femhundra åren. Boken överlämnades officiellt till Marinen den 25 januari.

Jubileumsfilmer

I samarbete med produktionsbolaget Pannrummet har det producerats sju filmer om vardera 8-10 minuter som gör nerslag i såväl historia som att visa på bredden av de marina förmågorna och kunnandet. Dessa filmer släpps på Försvarsmaktens webbplats och Youtube i anslutning till det första hamnbesöket i maj.

Frimärken

Den 28 april lanserar Postnord tre jubileumsfrimärken under en ceremoni på Sjöhistoriska museet, Djurgårdsbrunnsvägen i Stockholm.

Jubileumsmarsch

Marinen har av försvarsmusiken  beställt en jubileumsmarsch, ”Vår Marin”. Marschen är nykomponerad av tonsättaren Fredrik Gustavsson. Denna marsch ska verka som signaturmelodi under jubileumsårets olika aktiviteter. Den uruppförs av Marinens Musikkår den 25 januari i samband med den webbsändning som genomförs under det som skulle varit dag 1 till de uppskjutna Marinstridsdagarna. Mer information kommer.