Marindagen 13 augusti

I mitten av augusti är det dags för firandet av Marinen 500 år att genomföras i Karlskrona.

Ett av arrangemangen är Marindagen. En för oss viktig dag där vi får möjlighet att visa marinens verksamhet. I år blir det dock en något annorlunda dag då den kommer att äga rum i det angränsande området till Bastion Aurora.

Visa program

Det är av säkerhetsskäl som platsen för evenemanget har flyttats. Det försämrade omvärldsläget och rådande säkerhetspolitiska situation har lett fram till beslutet att begränsa tillträdet till örlogshamnen. Eftersom vår uppgift är att ständigt vara tillgängliga och omedelbart kunna lösa operativa uppgifter måste det säkerställas att ingen skadlig inverkan kan ske varken på fartyg eller på anläggningar.

Alla är välkomna!

Eftersom vi kommer att till del befinna oss på ett öppet område är det inte längre några begränsningar avseende besökarnas nationalitet under dagen.

Förändringar

Den stora förändringen är att vi kommer att befinna oss utanför örlogshamnen.

Men ändå samma

Men, det mesta av det vi hade planerat att visa upp kommer vi helt enkelt att flytta med oss till den nya platsen. Man kommer kunna se fartyg som rör sig på vattnet, stridsförevisning med stridsbåt 90, helikoptrar i luften och mängder med materiel och fordon på marken. Dykare kommer att dyka i den mobila dyktanken, ”Maten i marinen” smakportioner på vad som serverats genom åren. ”Minimarinen”, ett särskilt koncept för barn kommer att arrangeras. Bland andra Hemvärnet och Sjövärnskåren kommer att finnas på plats för att berätta om sina verksamheter.

Musikkårer deltar

Marinens musikkår, Marinens ungdomsmusikkår och Hemvärnets musikkår kommer att framföra musik vid olika tidpunkter under dagen.

Externa utställare

Externa utställare som Försvarets materielverk, SAAB, Marinmuseum och Karlskrona kommun med många fler kommer att delta.

Mat och dryck

”Food trucks” kommer göra det möjligt att äta på området.

Allmän info

För sjöfolk: Vi uppmanar alla som kommer att befinna sig till sjöss under dagen att hålla avstånd till manövrerande fartyg i området söder om Stumholmen och öster om örlogshamnen.

För besökare: Försök om möjligt att använda dig av kollektivtrafik för att ta dig till platsen.