Malmö 23-24 september

Den 23-24 september är du välkommen till Ångbåtsbron i Malmö för att fira att marinen har säkrat Sveriges vatten och kuster i 500 år. Över och under ytan. Lär dig mer om marinens historiska arbete och insats för Sverige, ta del av firandet och upptäck alla möjligheter som finns för dig i marinen.

Dagsprogram fredag 23 september

 • 09.55 – Landning HKP 15
 • 10.00 – Öppning av event
 • 10.15 – Föreläsning totalförsvar, värnplikt
 • 10.45 – Föreläsning Malmö Museum "Äldre ubåtar"
 • 11.10 – Förevisning bordningsstyrkan
 • 11.15 – Förevisning bogserbåt HMS Hector
 • 11.30 – Överflygning Jas 39 Gripen
 • 11.35 – Sjösättning ubåtsräddningsfarkost
 • 12.15 – Föreläsning totalförsvar, värnplikt
 • 12.45 – Föreläsning Malmö Museum "Äldre ubåtar"
 • 13.15 – Föreläsning Saab Kockums Svenska ubåtar – teknologi i världsklass
 • 13.45 – Konsert Marinens musikkår
 • 14.00 – Uppvisning HKP 15
 • 14.10 – Föreläsning totalförsvar, värnplikt
 • 14.25 – Förevisning bordningsstyrkan
 • 14.30 – Förevisning bogserbåt HMS Hector
 • 14.45 – Sjösättning ubåtsräddningsfarkost
 • 15.15 – Föreläsning Saab Kockums Svenska ubåtar – teknologi i världsklass
 • 15.40 – Konsert Marinens musikkår
 • 16.00 – Eventet stänger
 • 16.10 – HKP 15 lämnar

Dagsprogram lördag 24 september

 • 10.00 – Öppning av event
 • 10.15 – Föreläsning totalförsvar, värnplikt
 • 10.45 – Konsert Hemvärnets musikkår Blekinge
 • 11.00 – Föreläsning Malmö Museum "Äldre ubåtar"
 • 11.25 – Förevisning bordningsstyrkan
 • 11.30 – Förevisning bogserbåt HMS Hector
 • 11.45 – Sjösättning ubåtsräddningsfarkost
 • 12.15 – Föreläsning Saab Kockums Svenska ubåtar – teknologi i världsklass
 • 12.45 – Föreläsning totalförsvar, värnplikt
 • 13.15 – Föreläsning Malmö Museum "Äldre ubåtar"
 • 13.45 – Konsert Hemvärnets musikkår Blekinge
 • 14.20 – Förevisning bordningsstyrkan
 • 14.30 – Förevisning bogserbåt HMS Hector
 • 14.45 – Sjösättning ubåtsräddningsfarkost
 • 15.00 – Föreläsning Saab Kockums Svenska ubåtar – teknologi i världsklass
 • 15.45 – Konsert Hemvärnets musikkår Blekinge
 • 16.00 – Eventet stänger