Hamnbesök och evenemang

Under 2022 kommer flera evenemang att arrangeras som högtidlighåller marinens jubileumsår.

Hamnbesök:

  • 13-14 maj Kalmar
  • 20-21 maj Härnösand
  • 23-24 september Malmö

Dessa orter representerar viktiga delar av den marina historien. Under hamnbesöken kommer marinen att visa upp fartyg, materiel och ge besökarna en möjlighet att träffa och prata med personalen. En mindre historisk utställning samt musik av och med Försvarsmusiken är andra inslag under hamnbesöken.

Evenemang i garnisonsstäderna

3-7 juni Stockholm

Detta event är huvudevent och fredagen den 3 juni möter marinen allmänheten i Kungsträdgården där man förutom det som erbjuds under hamnbesöken även inkluderar den marina mattraditionen och uppträdande av fältartisterna. Den 4-5 juni finns personal vid de maritima museerna och vissa kajer runt om i Stockholm, då det parallellt med firandet pågår uppladdning för övningen Baltops 22 med många utländska fartyg och deltagare. Firandet avslutas med nationaldagen, följt av två minnesceremonier den 7 juni, som är marinens officiella födelsedag. Den dagen kommer minnesstenar att avtäckas, dels i Söderköping (marinen samlades för första gången den 7 juni 1522 på fjärden Slätbaken utanför Söderköping), dels på Skeppsholmen i Stockholm.

12-14 augusti Karlskrona

Under Karlskronahelgen genomförs Marindagen lördag den 13 augusti då grindarna öppnas för allmänheten och hela verksamheten visas, i sin rätta miljö, upp för den breda allmänheten.

Den 12:e och 14:e sker aktiviteter av mer historiskt slag i Örlogsstaden och vid Marinmuseum. Även här ska en minnessten avtäckas. Detta sker under fredagen den 12 augusti vid Amiralitetskyrkan.

26-28 augusti Göteborg

Den återetablerade marina garnisonen i Göteborg bjuder till Garnisonens dag fredag den 26 augusti på garnisonsområdet. Den 27-28 augusti finns personal på Gustav Adolfs torg och Stigbergskajen för att möta allmänheten.

Örlogsbesök

27-29 maj Lübeck

Gustav Eriksson (Vasa) rekvirerade Sveriges första tio örlogsfartyg från Hansastaden Lübeck. För att manifestera detta ursprung avlägger marinchefen ett örlogsbesök med skonertdivisionen i den anrika staden, sista helgen i maj.