Hamnbesök och evenemang

Under 2022 kommer flera evenemang att arrangeras som högtidlighåller marinens jubileumsår.

Hamnbesök:

Dessa orter representerar viktiga delar av den marina historien. Under hamnbesöken kommer marinen att visa upp fartyg, materiel och ge besökarna en möjlighet att träffa och prata med personalen. En mindre historisk utställning samt musik av och med Försvarsmusiken är andra inslag under hamnbesöken.

Tidigare genomförda event i garnisonsstäderna

27-28 augusti Göteborg

Den 27-28 augusti finns personal på Gustaf Adolfs torg och Stigbergskajen för att möta allmänheten. I firandet i Göteborg kommer även en ceremoni genomföras vid Klippan där en minnessten avtäcks.

Läs mer om programmet

12-14 augusti Karlskrona

Under Karlskronahelgen genomförs Marindagen lördag den 13 augusti då verksamheten visas upp för den breda allmänheten.

Se programmet för Marindagen här.

Den 12:e och 14:e sker aktiviteter av mer historiskt slag i Örlogsstaden och vid Marinmuseum. Även här ska en minnessten avtäckas. Detta sker under fredagen den 12 augusti vid Amiralitetskyrkan.

3-7 juni Stockholm

Under den 3-7 juni genomförs flera aktiviteter i Stockholm.

Baltops
Sverige är värdnation för den stora internationella marinövningen Baltops (Baltic operations) och den tredje juni kommer runt 40 örlogsfartyg från deltagande nationer att förtöja runt om i Stockholm.

Läs mer om övningen Baltops här

Evenemang i Galärparken
Den 4 till 5 juni bjuder marinen in allmänheten till ett evenemang i Galärparken utanför Vasamuseet. Evenemanget är en del i firandet av marinens jubileumsår. Evenemangsparken kommer att vara öppen lördag- söndag mellan 10:00-16:00.

I Galärparken har du som besökare möjlighet att träffa vår personal, mäta dina krafter och fysik samt göra virtuella besök ombord på våra fartyg. Ta del av vår historia, vår matkultur, vår materiel och utrusning. I utställningsområdet finns stridsbåtar, gruppbåt, uppvisningsbassäng, möjlighet att provsmaka mat från marinens historia, teknisk hörna och mycket mer. För de allra yngsta besökarna finns det en ”mini-marinen” att besöka.

Se programmet för evenemanget här.

Avtäckning av minnessten
Firandet i Stockholm avslutas den 7 juni som är marinens officiella födelsedag. Den dagen kommer minnesstenar att avtäckas, dels i Söderköping (marinen samlades för första gången den 7 juni 1522 på fjärden Slätbaken utanför Söderköping), dels på Skeppsholmen i Stockholm.

Söderköping/Göta kanal

Den 7/6 klockan 09.30 avtäcks marinens minnessten under ceremoniella former i Söderköping.

Som en del i firandet av marinen 500 år genomför Röjdykardivisionen en kapprodd i Göta Kanal, 3-7 juni 2022. Rodden startar i Vadstena och avslutas i Söderköping med avtäckning av minnessten. Röjdykarna stannar på följande platser:

3/6 startar i Vadstena, 4/6 Bergs slussar utanför Linköping, 6/6 Söderköping och 7/6 på Fiskartorget i Söderköping.

Örlogsbesök

27-29 maj Lübeck

Gustav Eriksson (Vasa) rekvirerade Sveriges första tio örlogsfartyg från Hansastaden Lübeck. För att manifestera detta ursprung avlägger marinchefen ett örlogsbesök med skonertdivisionen i den anrika staden, sista helgen i maj.